Wrocławski Obszar Metropolitalny zadba o region

Transport aglomeracyjny, walka ze smogiem, wykorzystanie Odry czy wyzwania związane z mieszkalnictwem i suburbanizacją – to wybrane obszary, którymi wspólnie chce się zająć się 50 gospodarzy dolnośląskich miast. Inicjatorem współpracy w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jest Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

  • wrocławski obszar metropolitalny

    Sygnatariusze deklaracji powołującej do życia nową organizację

  • wrocławski obszar metropolitalny

    Prezydent Jacek Sutryk, inicjator współpracy w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego


Blisko 50 samorządowców z Dolnego Śląska – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, m.in. Milicza, Trzebnicy, Strzelina, Oleśnicy czy Oławy spotkało się w stolicy Dolnego Śląska, by podpisać deklarację powołującą do życia nową organizację.

 

– Jako samorządowcy wiemy doskonale, że współpraca służy wszystkim. Współpraca ponadpartyjna, współpraca wychodząca poza granice naszych gmin i wreszcie współpraca wychodząca poza obszar dzisiejszych wyzwań – mówił podczas Zjazdu Wrocławskiego, prezydent Wrocławia.

Jacek Sutryk przypomniał także o istotnym kontekście. – Jesteśmy w przededniu obchodów 30-lecia samorządu w Polsce. Pomimo tego, że to jedna z tych reform, która została w pewnym momencie przerwana, tym, co w wolnej Polsce po 1989 roku się udało, są dobrze działające na rzecz swoich mieszkańców samorządy. W imię dalszego dobrego i mądrego rozwoju spotkaliśmy się tutaj razem, by podpisać deklarację. Spotykać będziemy się nadal, by wypełniać treścią wszystko, co tutaj zapisaliśmy, wszystko, co znajdzie się w celach statutowych stowarzyszenia, które zamierzamy wspólnie zorganizować i prowadzić – podkreślał prezydent Wrocławia.

Prezydent Jacek Sutryk podpisuje deklarację

Współpraca na rzecz małych wspólnot

W ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego koordynowane będą działania realizowane w różnych formułach i stowarzyszeniach przez dolnośląskie samorządy. – Chcemy rozwijać współpracę na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału naszych małych wspólnot. Chcemy także, nie pierwszy raz, wyręczyć władze państwowe, które mają pewien problem z dostrzeżeniem roli metropolii. Zróbmy to „po samorządowemu”, poprzez współpracę – dodał Jacek Sutryk.

Transport aglomeracyjny

Przykładem obszaru, nad którym samorządowcy będą pracować, jest transport aglomeracyjny. Niektóre z gmin, np. Wrocław, Kobierzyce czy Siechnice, mają własną komunikację; część linii autobusowych kursujących na terenie aglomeracji to prywatne połączenia, korzystające z infrastruktury przystankowej poszczególnych gmin.

Współpraca w tym zakresie przynieść może znaczne podniesienie jakości usług transportowych świadczonych na terenie województwa. Innym wyzwaniem w tym obszarze jest koordynowanie powstawania parkingów w systemie Park and Ride – tak, by ograniczać liczbę samochodów wjeżdżających do Wrocławia z gmin ościennych. W kolejnych latach może powstać 40 takich obiektów.

-  W takiej liczbie i w takiej masie nie mieliśmy jeszcze okazji do spotkań. Wrocław nie był wcześniej szczególnie otwarty na swoich sąsiadów. Ta zmiana jest niezwykle ważna, a Wrocław jako lider samorządowy naturalnie do takiej roli predestynowany. Bo kiedy w 2016 roku organizowaliśmy wspólne spotkania, nazwane później kongresami samorządowymi, mówiliśmy, że mamy do czynienia z recentralizacją państwa. Ze zmianą na gorsze funkcji samorządowych. Tymczasem w kolejnych latach polski samorząd napotkał następne rafy i problemy – podkreślał Piotr Lech, burmistrz Milicza.

- Cieszę się, że inicjatywa wyszła stąd, bo gdyby nie wyszła stąd, to miałaby niewielkie szanse powodzenia. Jeśli nie obronimy samorządów w odpowiednim kształcie, nasze środki staną się dalece niewystarczające. Zatem pierwszym zadaniem winna być skuteczna obrona przynajmniej obecnego stanu. Należy jak najszybciej stworzyć status i zinstytucjonalizować naszą współpracę. Ustalić sposoby funkcjonowania i środki, stworzyć biuro – dodawał Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy.

Prezydent Wrocławia prezentuje zakres działań w ramach WrOM

Walka o czystsze powietrze

Podnoszenie jakości powietrza na terenie aglomeracji wrocławskiej to inny przykład działań, wokół których będą się koncentrować prace w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Jak wynika z badań, napływy powietrza pomiędzy gminami są istotnym czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenia powietrza. Stąd tak ważna jest wspólna walka z tzw. smogiem.

Treść deklaracji

„Świadomi wyzwań stojących przed samorządami Dolnego Śląska, dla usprawnienia wspólnej pracy i najefektywniejszego wykorzystania potencjałów naszych małych wspólnot, powołujemy do życia stowarzyszenie Wrocławski Obszar Metropolitalny.

Chcemy przez naszą współpracę wyjść naprzeciw wyzwaniom przyszłości i pokazać, że wspólne samorządowe idee nie mają barw partyjnych, stawiając na pierwszym miejscu dobro mieszkańców i poprawianie jakości ich życia.”

Pod deklaracją o takiej treści swoje podpisy złożyło dziś 50 prezydentów, wójtów i burmistrzów dolnośląskich gmin i powiatów, powołując do życia Wrocławski Obszar Metropolitalny.

- Taka frekwencja tylko wzmacnia nas wszystkich i przekonuje, że temat, który podejmujemy, temat rozwoju naszej aglomeracji jest niezwykle ważny dla nas wszystkich – powiedział przy podpisywaniu deklaracji Prezydent Wrocławia. Z kolei Marek Dyduch, doradca Jacka Sutryka d.s aglomeracyjnych, zwracał uwagę, że bez porozumienia żadne przedsięwzięcie nie jest możliwe do zrealizowania. – A już za dwa lata nowe rozdanie środków unijnych – zaznaczał.

- Komunikacja, kanalizacja, plany przestrzenne. Wszystkich nas to dotyczy. Myślę, że 23 tysiące mieszkańców Kątów Wrocławskich powie tej inicjatywie – tak. Potrzebujemy Wrocławia! – nie ukrywał Łukasz Zbroszczyk, burmistrz Kątów Wrocławskich.

Statut WrOM w czerwcu

Kolejne spotkania w ramach WrOM odbywać się mają w poszczególnych gminach, które przystąpiły do stowarzyszenia. Najbliższe zaplanowano na czerwiec. Już ze statutem Organizacji.Zgłoś uwagę