Wsparcie dla protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzących w skład Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych w środowe przedpołudniu na Rynku w stolicy Dolnego Śląska wyrazili poparcie dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy od miesiąca protestują w Sejmie.

  • Od lewej: Adam Komar, Hanna Szczepanowska, Bartłomiej Skrzyński, Ryszard Kuczyński oraz Agata Roczniak wspierają protestujących w Sejmie.

    Od lewej: Adam Komar, Hanna Szczepanowska, Bartłomiej Skrzyński, Ryszard Kuczyński oraz Agata Roczniak wspierają protestujących w Sejmie.

  • Przedstawiciele Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych udzielili wsparcia protestującym od miesiąca w Sejmie.

    Przedstawiciele Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych udzielili wsparcia protestującym od miesiąca w Sejmie.


Zdaniem członków rady kolejne propozycje ekipy rządzącej jedynie pozornie korespondują z realnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Dlatego tak ważnym ma być wprowadzenie w życie idei „o nas z nami”.

– Po raz kolejny wysyłamy z serca Wrocławia jasny sygnał wsparcia dla wszystkich protestujących w sejmie rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ostatnie propozycje rządu nie spełniają postulatów osób z niepełnosprawnościami, nie chcemy pomocy w formie daniny, którą pobiera się od najbogatszych. Nie jest naszą intencją dalsze dzielenie społeczeństwa – powiedział Bartłomiej Skrzyński, rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Wyrażamy sprzeciw wobec nieadekwatnych propozycji rządu w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, głębokich zmian, a nie pozornych działań. Moim zdaniem, niezależnie od kryterium dochodu, każdej rodzinie, w której znajduje się osoba niepełnosprawna, powinno przysługiwać odpowiednie stałe wsparcie finansowe – zaproponowała Agata Roczniak, przewodnicząca Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciele rady nieprzypadkowo na miejsce przekazania swojego wsparcia wybrali popularną na wrocławskim rynku „szpilkostradę”.

– Szpilkostrada jest symbolem, że pomimo trudu, wsłuchując się w głosy środowiska, można zrealizować dobrą inwestycję i realnie wesprzeć wiele osób, w tym niepełnosprawnych – dodał Bartłomiej Skrzyński.

Protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie

Protest rodziców osób niepełnosprawnych oraz ich dzieci trwa już niemal miesiąc - od 18 kwietnia. Protestujący od początku zgłaszają dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku „rehabilitacyjnego” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie, który miałby być wprowadzany systematycznie do 2020 r.

We wtorek, 15 maja Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowała plan wsparcia osób niepełnosprawnych, który zakłada m.in. finansowanie solidarnościowego funduszu nowym podatkiem płaconym przez osoby zarabiające powyżej miliona złotych rocznie oraz składką odprowadzaną z wynagrodzeń.Zgłoś uwagę