Wrocławianie w polsko-czeskich projektach badawczych

Naukowcy z Uniwersytetu i Politechniki zdobyli granty z Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze realizowane wspólnie z uczonymi z Czech.

  • Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków


Zespół z Wydziału Elektroniki otrzymał blisko 600 tys. zł na projekt związany z długotrwałym uczeniem maszynowym.

Grant przyznano w ramach konkursu CEUS-UNISONO, w którym pieniądze przyznawane są na wspólne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski z udziałem badaczy z przynajmniej dwóch krajów. Obejmują one wszystkie dyscypliny naukowe.

Projekt zespołu z Politechniki związany jest zagadnieniem długotrwałego uczenia maszynowego, czyli takiego zadania, gdzie system komputerowy nabywa umiejętności uczenia się rozwiazywania nowych zadań, zachowując przy tym umiejętność radzenia sobie z problemami wcześniej wyuczonymi.

Prof. Michał Woźniak, koordynator projektu: – Porównując to do uczenia człowieka, chcemy np. nauczyć się jeździć na rowerze, nie zapominając, jak się jeździ na nartach, a w przyszłości nabywać coraz to nowych umiejętności, nie zapominając poprzednio opanowanych.

W przedsięwzięcie zaangażowani są pracownicy Wydziału Elektroniki oraz naukowcy z Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Uniwersytetu Technicznego w czeskiej Ostrawie.

W tym samym rozdaniu prawie 1,6 mln zł uzyskała prof. Małgorzata Zakrzewska z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka jest pracownikiem naukowym Zakładu Inżynierii Białka. Specjalizuje się w badaniach nad strukturami i funkcjami białek, biologią molekularną, biologią komórki oraz mechanizmami przekazywania sygnału.

Nad projektem zatytułowanym: „Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej” będzie współpracowała z naukowcami Uniwersytetu Masaryka w Brnie.Zgłoś uwagę