Wrocławianie laureatami konkursu Narodowego Centrum Nauki

W konkursie Miniatura 2, którego wyniki ogłosiło Narodowe Centrum Nauki, można uzyskać pieniądze m.in. na badania pilotażowa, wyjazdy badawcze, kwerendy.

  • Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego


W letniej edycji konkursu Miniatura 2 do dofinansowania wybrano 125 projektów. W sumie na ich realizację przeznaczono 3,25 mln zł, naukowcy dostaną od 5 tys. zł do 50 tys. zł.

Pieniądze mogą zostać wydane m.in. na badania podstawowe, badania wstępne, kwerendę, wyjazd badaczy, wyjazd na konferencję, udział w stażu naukowym.

Wśród laureatów jest sześć osób związanych z wrocławskimi instytucjami naukowymi. Są to:

  • dr Regina Solová i dr Magdalena Rok z Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • dr Magdalena Rakicka, dr Rafał Kolenda i dr hab. inż. Zbigniew Dawid Lazar z Uniwersytetu Przyrodniczego;
  • dr Eliza Hanna Turlej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.
Zgłoś uwagę