Wrocławianie 2017: mniej ślubów, więcej narodzin

W 2017 nieznacznie przybyło osób zameldowanych we Wrocławiu na pobyt stały. W stosunku do roku 2016 było więcej narodzin, ale też więcej wrocławian zmarło.


W 2017 we Wrocławiu na pobyt stały zameldowanych było 586 tys. 658 osób. Dla porównania rok wcześniej (według danych na 31 grudnia) wrocławian ze stałym meldunkiem było 585 tys. 245.

W minionym roku mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mniej chętnie się pobierali. W sumie Urząd Stanu Cywilnego potwierdził zawarcie małżeństwa 2 tys. 756 parom. Większość uroczystości – aż 1704, miała charakter cywilny. Dla porównania w 2016 roku „tak” przed duchownym lub urzędnikiem Stanu Cywilnego wypowiedziały 3 tys. 172 pary (spośród nich 2078 to śluby cywilne).

Z mniejszej liczby ślubów nie wynika mniejsza liczba narodzin. W 2017 przyszło na świat aż 10 tys. 376 chłopców i dziewczynek. Rok wcześniej wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował o 35 noworodków mniej.

W minionym roku więcej było także pogrzebów – zmarło aż 7 tys. 787 wrocławian. Dla porównania w roku 2016 urzędnicy Stanu Cywilnego we Wrocławiu wydali 7 tys. 376 aktów zgonu.

Zgłoś uwagę