Wrocław stabilny finansowo

Mimo kryzysu, międzynarodowa agencja ratingowa Fitch podniosła wiarygodność finansową Wrocławia. Zmieniając miastu perspektywę z negatywnej na stabilną, potwierdziła, że miasto dobrze radzi sobie przy słabszej koniunkturze gospodarczej.


Rating to ocena wiarygodności kredytowej miast, państw, instytucji publicznych czy bankowych. Świadczy o ich sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju. Oceny agencji pomagają miastom m.in. przy zdobywaniu inwestorów, zaciąganiu kredytów na preferencyjnych zasadach czy emisji obligacji.

Wrocław od wielu lat ocenia agencja Fitch, jedna z trzech najbardziej renomowanych na świecie. Jej eksperci oceniają budżet miasta, jego dochody, wydatki, strukturę długu i wyniki finansowe. Analizują programy dotyczące oświaty, służby zdrowia, ale także poziom bezrobocia, zarobków, wykształcenia i wieku mieszkańców. Ocenili strategię rozwoju miasta. Wrocław, mimo spowolnienia gospodarczego praktycznie w całej Unii Europejskiej otrzymał bardzo dobrą ocenę A+. Agencja dodatkowo zmieniła miastu perspektywę z negatywnej na stabilną. Agencja potwierdziła także długoterminowe ratingi międzynarodowe naszego miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "BBB+" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A+(pol)".

Zmiana oceny to efekt osiągniętych lepszych wyników finansowych, od prognozowanych. Co najważniejsze, "stabilna" ocena wskazuje także, że sytuacja finansowa miasta nadal będzie się poprawiać.Zgłoś uwagę