Wrocław otrzymał zewnętrzne defibrylatory AED

Wrocław otrzymał 6 defibrylatorów zewnętrznych AED w ramach projektu „Przesyłka dla serca”, który wspólnie z Fundacją Ratuj Życie realizuje Firma UPS. Inicjatywa finansowana jest z grantu przekazanego przez Fundację UPS.

  • fot. Patryk Załęczny


Defibrylator AED jest urządzeniem, dzięki któremu każdy świadek zdarzenia ma szansę uratować życie osobie, która doznała nagłego zatrzymania krążenia. Wybrany sprzęt to nowoczesne, automatyczne urządzenie, wspierające akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które dodatkowo prowadzi użytkownika przez cały proces, krok po kroku – instruując osobę udzielającą pomocy wyraźnymi głosowymi komendami. Jeśli zachodzi potrzeba, generuje impuls ratujący życie.

Łatwość obsługi była ważnym kryterium wyboru, tak aby odpowiednio wesprzeć osoby z małym doświadczeniem lub bez znajomości postępowania z defibrylatorem w udzieleniu pomocy ratującej życie.

Dziś, 13 czerwca, w Centrum Innowacji, nastąpiło uroczyste przekazanie przez Fundację Ratuj Życie i firmę UPS 6 defibrylatorów zewnętrznych AED miastu Wrocław. W trakcie spotkania zaprezentowano zastosowanie urządzenia, a także przeprowadzono szkolenie z jego zastosowaniem.

– Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i społeczeństw, w których funkcjonują jest bardzo ważne. Dzięki grantowi przekazanemu Fundacji Ratuj Życie zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców polskich miast – mówi Piotr Sitarek, dyrektor generalny UPS Polska, firmy, która wspólnie z Fundacją Ratuj Życie realizuje projekt „Przesyłka dla serca”.

Lokalizacje nowych defibrylatorów we Wrocławiu

Defibrylatory we Wrocławiu zostaną rozlokowane w kluczowych miejscach i obiektach. Poza Centrum Innowacji w Przejściu Świdnickim znajdą się w ogrodzie zoologicznym, porcie lotniczym, fundacji Czasoprzestrzeń oraz na wrocławskim torze wyścigów konnych i Stadionie Olimpijskim.

– Serdecznie dziękuję firmie UPS oraz Fundacji Ratuj Życie, gdyż dzięki nim podnosimy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy jeszcze inne działania. Jednak z całą pewnością tych sześć defibrylatorów, które zagoszczą w miejscach publicznych to wielki gest. Oby nigdy nie były potrzebne, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to wiemy, że są i możemy z nich skorzystać – dodaje Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Fundacja Ratuj Życie powstała w 2014 roku jako kontynuacja kampanii społecznej Ratuj Życie, zapoczątkowanej 3 lata wcześniej w Krakowie. Podnosi świadomość społeczeństwa, dotyczącą ratowania życia w nagłym zatrzymaniu krążenia, wykorzystując Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED, a także propaguje powszechny dostęp do AED. Fundacja jest także zaangażowana w tworzenie mapy lokalizacji defibrylatorów dostępnych w Polsce i w innych krajach Europy.

– Wrocław jest jednym z dwóch miast, gdzie w tym roku realizowany jest projekt „Przesyłka dla serca”. Fundacja Ratuj Życie współpracuje przy organizacji tego typu projektów, dzieląc się swoim doświadczeniem. Musimy pamiętać, że w tym zakresie bardzo ważna jest po prostu edukacja, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób można pomóc potrzebującym – kończy Patrycja Psuj z Fundacji Ratuj Życie.

Zgłoś uwagę