Odnowiono blokhauz przy Osobowickiej

Blokhauz przy ul. Osobowickiej nadal będzie strzegł kolejowego mostu na Odrze. Przy okazji modernizacji linii Wrocław – Poznań, zadbano również o historyczne elementy otoczenia trasy. Niecodziennym obiektem jest część fortyfikacji zabezpieczenia przyczółka mostowego.  

  • Odnowiony korpus blokhauzu położony jest pomiędzy wiaduktami nad ul. Osobowicką

  • Blokhauz przy ul. Osobowickiej nadal będzie strzegł kolejowego mostu na Odrze

  • Odnowiony korpus blokhauzu położony jest pomiędzy wiaduktami nad ul. Osobowicką

  • Blokhauz przy ul. Osobowickiej nadal będzie strzegł kolejowego mostu na Odrze


Głównymi pracami konserwatorskimi, jakie przeprowadzono przy okazji modernizacji linii E 59 we Wrocławiu, była rewaloryzacja i zabezpieczenie blokhauzu artyleryjskiego z XIX w. Obiekt ten wchodził w skład systemu fortyfikacji, stanowiących zabezpieczenie przyczółka mostowego. Odnowiony korpus blokhauzu położony jest pomiędzy wiaduktami nad ul. Osobowicką. Gruntownie zostały przeprowadzone prace konserwatorskie – polegające na oczyszczeniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu ceglanych i kamiennych elementów. Przywrócono układ otworów strzelniczych. Odtworzono ceglaną balustradę. Odnowiono kamienne schody prowadzące spod wiaduktu na międzytorze oraz schody przy torze nr 1 od strony Odry. Całość budowli została przykryta płytą żelbetową. Wykonano prace odwodnieniowe i hydroizolacyjne. Odnowiona elewacja budowli została zabezpieczona preparatem antygrafitti. Również metalowe balustrady dwóch sąsiednich wiaduktów zostały pieczołowicie zrekonstruowane, komponując się w harmonijną jednolitą całość. Prace konserwatorskie przeprowadzono przy okazji modernizacji  najdłuższego, blisko półkilometrowego mostu kolejowego Wrocławia nad Odrą, którego koszt wyniósł ok. 41 mln zł.

Kamienne ozdoby obok pociągów

Odnowienie ozdobnych kamiennych elementów wieńczących przyczółki wiaduktu nad ul. Grabiszyńską było kolejną konserwatorską realizacją na wrocławskim odcinku modernizowanej linii E 59. Przed przebudową kamienne zwieńczenia zostały zdemontowane. Przeprowadzono ich oczyszczenie i uzupełnienie. Dwa z tych elementów od strony centrum są już osadzone na nowych, przebudowanych przyczółkach wiaduktu. Do kompletu czekają jeszcze te od strony Grabiszynka. Zostaną zamontowane po nasunięciu ostatniego – trzeciego przęsła wiaduktu. Te kamienne sterczyny, wykonane z piaskowca są historyczną ozdobą nowej sylwetki wiaduktu. Koszt przebudowy wiaduktu ok. 15 mln zł. Prace te realizowane są w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego”. Ogólny koszt wynosi ponad 1,3 miliarda złotych, z czego prawie 800 milionów złotych pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgłoś uwagę