Wrocław – obchody 79. rocznicy deportacji Polaków na Syberię

79 lata temu rozpoczęły się pierwsze masowe deportacje Polaków do sowieckich obozów na Syberii i w Kazachstanie. We wtorek, 12 lutego, Wrocław uczci te wydarzenia.

  • fot. archiwum www.wroclaw.pl


Uroczystości upamiętniające rocznicę rozpoczną się się w południe, pod pomnikiem Zesłańców Sybiru na pl. Strzeleckim we Wrocławiu. 

Co roku w tym miejscu spotykają się świadkowie tej historii, ich potomkowie, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, wrocławscy harcerze. Jest apel poległych, salwa honorowa i modlitwa w intencji sybiraków.

Masowe wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego rozpoczęły się 10 lutego 1940 roku i trwały do 1941 roku. Szacuje, że z głodu i wycieńczenia w łagrach na Syberii i w Kazachstanie zginęło ponad milion Polaków. Wśród wywiezionych byli głównie wojskowi, urzędnicy, duchowni i przedstawiciele inteligencji.

Deportacje trwały także po zakończeniu II wojny światowej. Rosjanie przesiedlali Polaków, którzy zamieszkiwali tereny na dawnych kresach wschodnich. Polskie rodziny mogły wrócić do kraju dopiero w latach 50 i 60.Zgłoś uwagę