Wrocław nagrodzony podczas Smart City Forum

Wrocław został wyróżniony podczas prestiżowego Smart City Forum. Trzecią edycję spotkania przedstawicieli samorządu i biznesu, które dotyczy wykorzystania innowacyjnych rozwiązań we współczesnym zarządzaniu nowoczesnym miastem, zorganizowano w Warszawie.

  • Nagrodę III Smart City Forum dla Wrocławia odebrał wiceprezydent Maciej Bluj, fot. FB


Forum to miejsce wymiany opinii na temat procesów decydujących o rozwoju współczesnych miast, m.in. transportu, ekologii, energetyki, budownictwa, komunikacji z mieszkańcami. Istotnym zjawiskiem w budowie inteligentnego miasta jest wdrażanie strategii smart oraz wsparcie innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć, m.in. start-upów.

Wrocław został nagrodzony w kategorii miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców. W uzasadnieniu stwierdzono: „Wizja budowy Wrocławia jako Smart Miasta opiera się na kilku filarach: Strategii, czyli kompleksowym podejściu do działań Smart; Mieszkańcach i komunikacji z nimi; Atrakcyjności życia, Rozwoju Twórczym, przejawiającym się w między innymi w otwarciu danych i promocji środowiska start-upów.
Wrocław jest miastem S.M.A.R.T pod względem koncepcji, procesów i narzędzi.”

Nagrodę odebrał Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia: - Smart City nie budują urzędnicy, wymyślają je wspólnie mieszkańcy miasta – mówi Maciej Bluj. – Startupowcy to ważna, aktywna grupa wrocławian. Myśląc o swoich przedsiębiorstwach i produktach, realizują rozwiązania, które mogą być przydatne mieszkańcom miasta. Wskazują nam, zarządzającym miastem, jakiego rodzaju dane lub rozstrzygnięcia, mogłyby przysłużyć wrocławianom. W Smart City Forum biorą udział przedstawiciele dużych, światowych koncernów. Oni także wskazują na startupy jako źródło innowacyjnych rozwiązań do wykorzystania przez nowoczesne miasta.

Maciej Bluj podkreślił znaczenie nagrody przyznanej Wrocławiowi. – To wyróżnienie plasuje nas wysoko, to zobowiązanie, ale i wskazówka, że w procesie budowy smart city idziemy w dobrą stronę.

To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Wrocławia za inwestycje w innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu miastem. W listopadzie 2015 r. podczas konferencji w Hong Kongu, w której udział wzięli przedstawiciele miast wykorzystujących innowacyjne rozwiązania w zakresie smart i „zielonego transportu”, stolicy Dolnego Śląska przyznano Smart Mobility City Award.

Podczas III Smart City Forum w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców wyróżnienie przyznano Legnicy, a w kategorii 100-500 tysięcy mieszkańców – nagrodzono Lublin.

Zgłoś uwagę