Wrocław na sesji plenarnej Europejskiej Komisji Regionów w Brukseli

Lokalni i regionalni przywódcy Unii Europejskiej 4-5 lipca 2018 na 130. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli omwiają najważniejsze sprawy dotyczące regionów i miast. Uczestnikiem meetingów oraz jednym z panelistów sesji poświęconej przyszłości Europy jest prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który reprezentuje także Unię Metropolii Polskich. 

  • Bruksela, 4 lipca 2018, źródło: European Comittee by the Regions

    Bruksela, 4 lipca 2018, źródło: European Comittee by the Regions

  • Bruksela, 4 lipca 2018, źródło: European Comittee by the Regions

  • Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz na sesji plenarnej KR 4 lipca 2018 w Brukseli, źródło: European Comittee by the Regions

  • Obrady 130. sesji plenarnej KR, źródło: European Comittee by the Regions

  • Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz na sesji plenarnej KR 4 lipca 2018 w Brukseli, źródło: European Comittee by the Regions

  • Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz na sesji plenarnej KR 4 lipca 2018 w Brukseli, źródło: European Comittee by the Regions


Pierwszy dzień obrad Europejskiego Komitetu Regionów (KR) to debata pomiędzy jego członkami a przedstawicielami krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości Starego Kontynentu. 

Liderzy ww. stowarzyszeń przedstawiają swoje propozycje, jak stworzyć zrównoważoną, integracyjną i innowacyjną Europę, w której pierwsze skrzypce będą grały prawa podstawowe, i dać odpór takim zjawiskom, jak nasilające się najgorsze oblicza nacjonalizmu.

źródło: European Comittee by the Regions 

Sesję 4 lipca otworzył Karl-Heinz Lambertz (fot. powyżej), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów od lipca  2017 r. (przedtem przez ponad dwie kadencje był pierwszym wiceprzewodniczącym KR, jest również członkiem belgijskiego senatu). 

Swoje wystąpienia mieli kolejno François Baroin, burmistrz Troyers, przewodniczący francuskiego Stowarzyszenia Burmistrzów, Sari Rautio,  przewodnicząca rady miasta w Hämeenlinn (Finlandia) i wiceprzewodnicząca zarządu stowarzyszenia fińskich władz lokalnych i regionalnych, oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, prezes Unii Metropolii Polskich. 

„Granice nas nie dzielą, ale łączą”...

W swoim wystąpieniu Rafał Dutkiewicz odniósł się do wielu kwestii, które dzisiejszym metropoliom z jednej strony najbardziej doskwierają, z drugiej stanowią o ich sile w nowoczesnej Europie. 

– Znaczna część światowego PKB pochodzi z dużych miejskich metropolii. Procent ludności świata żyjącej w metropoliach rośnie. Proces koncentracji gospodarczej będzie przyspieszał – mówił prezydent Wrocławia. – Podobnie, proces koncentracji ludności na obszarach miejskich jest nieodwracalny. Ten proces nie jest ani dobry, ani zły. Ma swoje zalety i wady – zauważa Rafał Dutkiewicz i podkreśla, że biorąc pod uwagę paradygmat rozwoju dzisiejszych miast, sedno i cel tego rozwoju koncentruje się na unifikacji kultury i przyrody.

– Miasta, przestrzenie miejskie są produktami i źródłami kultury. Tęsknoty współczesnego człowieka skupiają się na naturze. Pod pewnym względem wynika to z narracji, dotyczącej problemów związanych ze zmianą klimatu – mówił podczas sesji KR Rafał Dutkiewicz i dodał, że jednym z najbardziej znaczących współczesnych „ruchów” jest pragnienie zjednoczenia się kultury z naturą.

– Zielone miasta, a raczej miasta z parkami, czystą wodą, czyste powietrze, miasta szukające ciszy są miastami przyszłości. W moim kraju, w Polsce, kwestia łagodzenia zmian klimatu nie jest jeszcze wystarczająco „żywa”. Wiąże się to z problemem zanieczyszczenia powietrza – twierdzi Rafał Dutkiewicz.

– Zanieczyszczenia w miastach, wynikające głównie z emisji generowanych przez poszczególne źródła energii cieplnej z niskiej jakości paliwa węglowego, doprowadzają każdego roku do przedwczesnej śmierci tysięcy Polaków. Polska, we współpracy z UE, musi zmienić swoje podejście do węgla, który nadal jest głównym źródłem energii. Jest to konieczne również ze względu na stały wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze – mówi prezydent Wrocławia i podkreśla, że ludność głównie dużych miast musi się zastanowić, jak zapobiec katastrofie klimatycznej.

źródło: European Comittee by the Regions

O zagrożeniach, niestety z każdym dniem coraz bardziej realnych, Rafał Dutkiewicz (fot.) mówił w Brukseli:

– Spośród nie zawsze jasno sformułowanych pytań, dotyczących teraźniejszości i przyszłości Europy, pojawia się kolejna i dotyczy tego, jak powstrzymać nas od wojny. Teraz wszyscy oglądamy piłkarski mundial w Rosji. Z wielkimi emocjami i radością. Jednak w rosyjskich więzieniach wciąż jest wielu niewinnych więźniów sumienia, takich jak Oleg Sencov. Od początku turnieju piłkarskiego, we wschodniej Ukrainie zanotowano 40 ofiar konfliktu zbrojnego. Ludzie zginęli nie z powodu zanieczyszczenia powietrza, ale z powodu wojny.

– Mówię to dzisiaj, ponieważ w moim mieście, Wrocławiu, mieszka ponad 100 000 Ukraińców, którzy przybyli głównie jako migranci zarobkowi, ale temat wojny często pojawia się w moich rozmowach z nimi.

– Przyszłość świata i Europy należy zatem do lepszej i silniejszej współpracy otwartych miast, połączonych w pewien rodzaj sieci. Czy utopią muszą być marzenia, w których kultura spotyka naturę, a my, rozumiejąc konieczność łagodzenia zmiany klimatu, wiemy także, że silniejsza integracja europejska jest właściwą odpowiedzią na wiele zagrożeń? Czy jednak mogą stać się rzeczywistością? – zwrócił się do uczestników sesji plenarnej KR prezydent Wrocławia.

Wspominał także o kroczącej dzisiaj przez Europę fali populizmu i nacjonalizmu i że jest to również widoczne w Polsce.

– U zarania polsko-niemieckiego pojednania, autor listu, w którym 20 lat po drugiej wojnie światowej biskupi polscy zwracali się do niemieckich biskupów pamiętnymi słowami: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, w 1966 roku wyjaśnił sens tego przesłania, cytuję:

„Sposób mówienia nie może być nacjonalistyczny, ale powinien być europejski w najgłębszym tego słowa znaczeniu: Europa jest przyszłością, nacjonalizmy należą już do przeszłości. (...) Poważna dyskusja na temat zorganizowania federacji narodów dla wszystkich Europejczyków, np. poprzez stopniowe porzucanie suwerenności narodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i polityki zagranicznej, jest konieczna”.

Brawami zgromadzonych uczestników sesji zostały nagrodzone słowa prezydenta Wrocławia, który w podsumowaniu panelu powiedział, że metropolie i regiony europejskie mają podobne problemy i zbieżne kierunki działania i że niezbędna jest lepsza integracja i współpraca na poziomie gminnym i regionalnym. 

– Granice nas nie dzielą, ale łączą i to wyniosłem z naszej debaty – podsumował prezydent Dutkiewicz.

Od klimatu do migracji 

5 lipca, obradujący w Brukseli członkowie KR i zaproszeni goście, ponownie podejmą istotne dla dzisiejszej Europy i świata kwestie.

Po tym, jak UE wzmocniła cele energetyczne i klimatyczne do 2030 r., Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, z innymi panelistami poprowadzą dyskusje na temat tego, co UE musi zrobić, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych w porozumieniu klimatycznym w Paryżu.

Laureaci Europejskiej Nagrody  Przedsiębiorczości dla Regionów2019 z przewodnicząym KR Karlem-Heinzem Lambertzem, źródło: European Comittee by the Regions 

Zostaną również ogłoszeni zwycięzcy Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i przedstawione najbardziej udane strategie przedsiębiorczości w Europie.

W porządku obrad sesji plenarnej znajdzie się jedenaście opinii. Członkowie KR-u skupią uwagę m.in. na dwóch najbardziej palących sprawach lokalnych i regionalnych – migracji i polityce regionalnej UE – oraz przedyskutują plany Austrii, dotyczące zbliżającej się prezydencji UE, którą ten kraj obejmie na najbliższe sześć miesięcy.

130. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów jest okazją do poważnej dyskusji o – zdaniem KR – słabnącej kondycji projektu integracji europejskiej. W konsekwencji powyższego powstała propozycja wspólnego edytorialu przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów i Stowarzyszenia Merów Francji.

Czytaj: tezy, wnioski i projekty przyszłych działań zawarte w edytorialu 

Transmisję online z przebiegu obrad, we wszystkich językach UE, można oglądać tutaj.

O Europejskim Komitecie Regionów

KR to głos regionów i miast w Unii Europejskiej. Reprezentuje władze lokalne i regionalne w całej UE i doradza w zakresie nowych przepisów, które mają wpływ na regiony i miasta (70% wszystkich przepisów UE).

Jest zgromadzeniem politycznym, złożonym z 350 członków i 350 zastępców ze wszystkich krajów UE, którzy zostali wybrani na szczeblu lokalnym lub regionalnym (na przykład jako burmistrzowie lub prezydenci danego regionu). Przyjeżdżają do Brukseli do sześciu razy w roku, w celu omówienia swoich opinii na temat proponowanych przepisów i uzgadniania rezolucji w sprawie dalszych działań ze strony UE.Zgłoś uwagę