Wrocław na niebiesko dla autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Obchodom towarzyszy ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla Autyzmu" (Light It Up Blue). Każdego roku w dniu obchodów wiele firm i instytucji na całym świecie i w Polsce włącza niebieską iluminację na swoich budynkach, w witrynach bądź innych obiektach. We Wrocławiu do akcji włącza się Stadion Wrocław oraz Nokia - Green Towers.


Wrocław na niebiesko dla autyzmu

W poprzednich latach dla autyzmu świecili: Stadion Wrocław, Sky Tower, Capitol, Serowiec, Nokia, Firlej, Kalambur, Forum Muzyki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Od wielu lat w ten sposób Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmustara się zwrócić uwagę nas osoby autystyczne w naszym otoczeniu. W najtrudniejszej sytuacji są dorosłe osoby z autyzmem, które – jak do tej pory – w polskim systemie pomocy nie istnieją, a po zakończonym obowiązku szkolnym przeważnie pozostają pod opieką rodziny.

Zauważ Autyzm – wernisaż wystawy, panel dyskusyjny i warsztat

Zauważ Autyzm – wernisaż wystawy, panel dyskusyjny i warsztat

Wykład / Wernisaż / Wystawa / Konferencje / Warsztaty / Dla rodziców / Dla wszystkich
Termin 2 kwietnia 2019 16:00

Miejsce Centrum Innowacji Przejście – filia nr 13 MBP

Zobacz

Potrzebują one zrozumienia, akceptacji i pomocy ze względu na swoje problemy z interakcją społeczną, komunikowaniem się i często trudnymi zachowaniami. Osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera – jak każdy z nas – pragną przyjaźni, miłości, potrzebują wyjść z domu do ludzi.

Osoby dorosłe z ASD nadal są wykluczone.

O autyzmie

Obecnie autyzm definiuje się jako zaburzenie neurorozwojowe. Nie jest to choroba psychiczna, ale zaburzenie wpływające w istotny sposób na życie społeczne i rodzinne osoby nim dotkniętej.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu. Wśród osób autystycznych są osoby głęboko niepełnosprawne, niemówiące, bardzo słabo funkcjonujące społecznie, ale także lepiej funkcjonujące, posługujące się mową, posiadające pewien stopień umiejętności społecznych, a czasem wyróżniają się  ponadprzeciętnym poziomem niektórych sprawności intelektualnych, dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD). Cztery razy częściej autyzm występuje u chłopców niż u dziewczynek.

Dane

Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. W Stanach Zjednoczonych podaje się, że jedno na 68 urodzonych dzieci jest dotkniętych tym rodzajem niepełnosprawności. 

Nie ma dokładnych danych, co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 60 tysięcy w tym około 10 tys. dorosłych.

Organizatorami akcji jest Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu.

Zgłoś uwagę