Wręczenie dyplomów stypendystom Samorządu Wrocławia, nagrodzonym w programie „Promovere Talenta”

W środę 22 września w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Brücknera 10 wręczono dyplomy dla stypendystów Samorządu Wrocławia wyróżnionych i nagrodzonych w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA”. 

  • promovere talenta stypendia

    Występ uczniów podczas jednej z poprzednich edycji programu „Promovere Talenta”


Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

Stypendia uzyskało 326 uczniów wrocławskich placówek oświatowych, w tym 224 uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV - VIII), 47 uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz 55 olimpijczyków. 

Stypendia zostały przyznane na okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. w wysokości:
- po 200 zł miesięcznie dla uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII),
- po 300 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- po 400 zł miesięcznie dla olimpijczyków.

Będą wypłacane do 20 każdego miesiąca.

Czytaj także: Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA.

Stypendia dla uczniów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” w roku szkolnym 2021/2022 zostały przyznane Zarządzeniem Nr 5891/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawę prawną przyznania stypendiów stanowi Uchwała Nr XXXI/791/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. wrocławskie szkoły złożyły do Departamentu Edukacji 349 wniosków stypendialnych dla uczniów, posiadających wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce, a także dla uczniów - laureatów olimpiad ogólnopolskich.

Wrocławska maturzystka nagrodzona

Powodów do świętowania jest więcej. W czwartek 24 września 2021 r. w Rzeszowie odbędzie się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent”. Wśród laureatów znalazła się uczennica wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr V, która otrzyma stypendium w wysokości 10 000 zł. Miasto Wrocław przeznaczy w 2022 r ponad 800 tys. złotych na wspieranie uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół.Zgłoś uwagę