Wniosek o stojak rowerowy

Mieszkańcy i firmy mogą wnioskować o stojak rowerowy

Wypełnij poniżej zamieszczony wniosek i wyślij

  • e-mail: wim@um.wroc.pl
  • pocztą:
    Wydział Inżynierii Miejskiej
    Urząd Miejski Wrocławia
    ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4
    50-032 Wrocław

Druk wniosku o stojak rowerowy we Wrocławiu
plik DOC

Zgłoś uwagę