Władysław Nehring

Władysław Nehring

1830 - 1909

Profesor slawistyki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas studiów prezes Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. Przez 39 lat kierował Katedrą Literatur i Języków Słowiańskich. Wybitny znawca historii języka polskiego.
 

Professor of Slavic studies and graduate of Wroclaw University, he was a chairman of the Slavic and Literary Society during his studies. For 39 years he supervised the Department of Slavic Literature and Languages. Prominent expert in the history of the Polish language.
 


Zgłoś uwagę