Wizyta studyjna Wrocław-Berlin [PODSUMOWANIE]

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Przestrzeń publiczna – doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej we Wrocławiu i Berlinie”, dofinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowanego przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interessengemeinschaft Friedrichstraße e.V. z Berlina.


Partnerzy i cel projektu

Celem wizyty było zapoznanie się z berlińskimi rozwiązaniami w zakresie zarządzania ulicą Friedrichstraße. W wizycie uczestniczyli przedsiębiorcy prowadzący działalność w centrum staromiejskim Wrocławia - właściciele sklepów Pierre Cardin, Bialcon, Mago, Kartell, Rosenthal, przedstawicielki domów towarowych Renoma i Podwale, Galerii BWA oraz Soul Cafe (Stowarzyszenie Nasz Rynek).

Stronę niemiecką reprezentowały władze Stowarzyszenia IG Friedrichstraße, hotelu NH Berlin Friedrichstrasse, Friedrichstadt-Palast, Malik Management, Cut For You, Galeries Lafayette, WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnicy spotkali się również z Fundacją Zukunft Berlin, Deutsche Gesellschaft, przedstawicielami Senatu Berlina, Izby Przemysłowo-Handlowej, Akademii Fundacji Konrada Adenauera (rozmówcami byli m.in. pan Volker Hassemer, pan Andreas Apelt, pani Ulrike Kind).

W spotkaniu wziął udział poseł do Parlamentu Europejskiego pan Joachim Zeller.

Strona niemiecka przedstawiła dotychczas zrealizowane projekty, omówiono też możliwości współpracy polsko-niemieckiej i rozwoju projektów multidyscyplinarnych, łączących biznes i kulturę.

Uczestnicy spotkali się również z Fundacją Zukunft Berlin, Deutsche Gesellschaft, przedstawicielami Senatu Berlina, Izby Przemysłowo-Handlowej, Akademii Fundacji Konrada Adenauera (rozmówcami byli m.in. pan Volker Hassemer, pan Andreas Apelt, pani Ulrike Kind).

W spotkaniu wziął udział poseł do Parlamentu Europejskiego pan Joachim Zeller.

Strona niemiecka przedstawiła dotychczas zrealizowane projekty, omówiono też możliwości współpracy polsko-niemieckiej i rozwoju projektów multidyscyplinarnych, łączących biznes i kulturę.

Doświadczenia Berlińczyków w zakresie zarządzania ulicą handlową i osobiste obserwacje zainspirowały wrocławskich przedsiębiorców do przyspieszenia działań mających na celu powołanie stowarzyszania ulicy Świdnickiej.


 

Zakres tematyczny

Efektem spotkań roboczych jest opracowana wstępna koncepcja wydarzenia promującego ulicę Świdnicką, w które zaangażują się sklepy, restauracje i instytucje prowadzące działalność w obrębie centrum staromiejskiego orazroboczy projekt folderu promocyjnego prezentującego tożsamość historyczno-handlową i potencjał wrocławskiej ulicy Świdnickiej i berlińskiej ulicy Friedrichstraße.

Z uwagi na bliskość geograficzną i kulturową doświadczenia berlińskie są bardzo cenne dla Wrocławia. Mimo różnic w uwarunkowaniach formalno-prawnych stanowią inspirację do rozszerzenia programu o nowe aspekty.

Inspiracja, zastosowanie wiedzy w praktyce

Uzyskana podczas wizyty w Berlinie wiedza zostanie wykorzystana w procesie odnowy handlu w centrum staromiejskim Wrocławia.

Wnioski, dalsze kroki

  • WSPÓŁPRACA pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem, jednostkami kultury, kontynuacja dialogu rozpoczętego w ramach odnowy centrum staromiejskiego, regularne spotkania, korzystanie z istniejącego potencjału, ustalenie kanałów komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
  •  WYDARZENIE promujące ulicę Świdnicką na bazie doświadczeń Friedrichstraße - sklepy, restauracje i instytucje zlokalizowane wokół traktu zaproponują swój wkład w ramach eventu (np. ofertę specjalną, pokaz, wystawę, przedłużenie godzin otwarcia).
  •  MAPKI, które zostaną opracowane, krótko ukażą tożsamość historyczną i handlową ulicy Świdnickiej oraz Friedrichstraße - sugerowane stworzenie dwóch rodzajów mapek (jedna dla Wrocławia, gdzie głównym tematem będzie Świdnicka, druga dla Berlina z główną Friedrichstraße) bazujących na wspólnej szacie graficznej.
  •  REWIZYTA strony niemieckiej we Wrocławiu planowana jest we wrześniu 2014.


Biuro Rozwoju Gospodarczego

Zgłoś uwagę