Wiemy na co pożyczają przedsiębiorcy

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy pożyczył firmom już 8 mln złotych

36 proc. przedsiębiorców inwestuje w zakup nowego wyposażenia dla swojej firmy, 21 proc. przeznacza środki na samochody, a niewiele mniej na remont i modernizację siedziby - tak wynika z danych Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki, który udziela wsparcia przedsiębiorcom z regionu.

W ramach rozpoczętego pod koniec maja 2013 roku projektu Fundusz udzielił dolnośląskim firmom ok. 60 pożyczek o łącznej wartości 8 mln zł. Około 40 proc. z nich otrzymały firmy z Wrocławia, a większą część przedsiębiorcy z pozostałych rejonów Dolnego Śląska.

- Ta liczba mogłaby być nawet większa, ale przedsiębiorcy często nie wiedzą o możliwościach finansowania innych niż kredyt w banku – mówi Franciszek Dawidzionek, dyrektor Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki Sp. z o.o.. - Tymczasem nasz Fundusz oferuje pożyczki na dużo korzystniejszych warunkach niż komercyjne instytucje. Jest to możliwe, ponieważ środki te pochodzą z Unii Europejskiej i mają wspomagać rozwój dolnośląskiej przedsiębiorczości.

DFG udziela pożyczek na rozwój już istniejących firm, ale wspiera także przedsiębiorców, którzy dopiero uruchomili biznes. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Fundusz, przedsiębiorcy wnioskują głównie o pożyczki na zakup wyposażenia – 35,8 proc. z nich, a w dalszej kolejności na zakup samochodów – 20,9 proc. Wyposażenie, które najczęściej kupują to sprzęt do biura, w tym komputery i drukarki, ale także fotele dentystyczne czy urządzenia pomiarowe.


Na maszyny i na sprzęt

Osobną kategorią są maszyny, zazwyczaj budowlane, ale znalazł się tu również wózek widłowy, sprzęt kardio dla klubu fitness i urządzenia do warsztatu samochodowego. O pożyczki na maszyny wnioskuje 14,9 proc. przedsiębiorców. Wiele firm potrzebuje także funduszy na remont siedziby– 17,9 proc.. Natomiast zakup nieruchomości  - ziemi pod budowę, budynków lub gotowych lokali - to inwestycja ważna dla 7,5 proc. przedsiębiorców. Ostatnia kategoria to budowa, np. nowej siedziby lub salonu wystawienniczego. O taką pożyczkę wnioskuje 3 proc. dolnośląskich firm.

Choć pożyczki na zakup nieruchomości bierze stosunkowo niewielu przedsiębiorców, to ich wartość jest znaczna. Dużo popularniejsze są pożyczki na wyposażenie, jednak są dużo niższe, niż w przypadku pożyczek na nieruchomości.

Z około 8 mln zł, które do tej pory Dolnośląski Fundusz Gospodarczy przeznaczył na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorców, najwięcej środków zostało przeznaczonych na zakup nieruchomości – 29,1 proc.. W dalszej kolejności przedsiębiorcy przeznaczali fundusze na remont lub modernizację siedziby – 19,6 proc. z całej puli środków, zakup wyposażenia – 19,3 proc., kupno maszyn – 13,6 proc., budowę – 11,3 proc., a najmniej na zakup samochodów – 7,1 proc..

Pożyczki z DFG udzielane są na korzystnych warunkach dzięki inicjatywie JEREMIE, czyli europejskiemu programowi wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców. DFG Pożyczki nie pobiera prowizji, a oprocentowanie wynosi tylko 1 proc.. Środki można przeznaczyć na zakup, budowę lub modernizację budynków firmy, wyposażenie, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy i ogólne cele inwestycyjne. Pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy, a jej wielkość wynosi od 10 tys. do 750 tys. zł.

 

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę