Wielokulturowy Wrocław

Poniżej przedstawiamy przykładowe programy uczące otwartości, które zostały zrealizowane lub wciąż są realizowane we Wrocławiu. Programy te kierowane są zarówno do obcokrajowców i mniejszości (empowerment), jak i do wrocławian oraz większości (uwrażliwianie). Wrocławianin otwarty to osoba kompetentna międzykulturowo w czterech obszarach (wiedza o otwartości, postawa otwartości, umiejętność bycia w dialogu, umiejętność reagowania, np. na przemoc motywowaną nienawiścią). Programy skupiają się na podnoszeniu kompetencji osób odpowiedzialnych za edukację i bezpieczeństwo, uczenie reagowania na przemoc oraz pozyskiwanie zainteresowanych współpracą partnerów.

Szczegóły można znaleźć na stronie projektu WIELOKULTURY

4 kierunki rozwoju kompetencji między kulturowych
Zgłoś uwagę