Wielokulturowy Wrocław

Poniżej przedstawiamy przykładowe programy uczące otwartości, które zostały zrealizowane lub wciąż są realizowane we Wrocławiu. Programy te kierowane są zarówno do obcokrajowców i mniejszości (empowerment), jak i do wrocławian oraz większości (uwrażliwianie). Wrocławianin otwarty to osoba kompetentna międzykulturowo w czterech obszarach (wiedza o otwartości, postawa otwartości, umiejętność bycia w dialogu, umiejętność reagowania, np. na przemoc motywowaną nienawiścią). Programy skupiają się na podnoszeniu kompetencji osób odpowiedzialnych za edukację i bezpieczeństwo, uczenie reagowania na przemoc oraz pozyskiwanie zainteresowanych współpracą partnerów.

Szczegóły można znaleźć na stronie projektu WIELOKULTURY

4 kierunki rozwoju kompetencji między kulturowych

Nauka otwartości, tolerancji, szacunku wobec swojej i innych kultur.

Zobacz projekty

Edukacja dzieci i młodzieży

Podnoszenie kompetencji osób odpowiedzialnych za edukację i bezpieczeństwo.

Zobacz projekty

Podnoszenie kompetencji

Edukacja społeczna poprzez przybliżanie różnych kultur.

Zobacz projekty

Edukacja społeczna

Wydarzenia i projekty, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta.

Zobacz projekty

Stałe wydarzenia i projekty

Projekty i inicjatywy skierowane do obcokrajowców i wrocławian.

Zobacz projekty

Informacje i wsparcie

Przykładowe projekty wspierane przez Gminę Wrocław.

Zobacz projekty

Inne projektyZgłoś uwagę