Wielkie inwestycje kolejowe

Będzie nowy przystanek kolejowy Osobowice-Cmentarz

  • fot. www.kurierkolejowy.eu


Trwa remont linii kolejowej E 59 w kierunku Wrocławia. Po jego zakończeniu wrocławianie będą mogli skorzystać z nowego przystanku kolejowego Osobowice-Cmentarz.

Kompleksowa przebudowa prowadzona jest na dolnośląskim odcinku o długości 58 km. Modernizacja obejmie pięć stacji i siedem przystanków osobowych. Zmiany najbardziej widoczne będą w Obornikach Śląskich, gdzie stacja będzie całkowicie przebudowana, zniknie przejście naziemne i pojawi się podziemne. Duże zmiany obejmujące między innymi zmianę peronu, oświetlenia, dostępu dla osób niepełnosprawnych, elementy wizualne widoczne będą w Osoli, Pęgowie i Szewcach.

Inwestycja obejmie także budowę i modernizację 113 obiektów inżynieryjnych, jak mosty, wiadukty, przepusty czy przejścia dla dzikich zwierząt. Trwają prace przy konstrukcji mostu na Osobowicach i nad Widawą. Na szlaku ze Żmigrodu do Korzeńska przebudowanych zostanie 5 mostów: nad rzeką Sąsiecznica, Kanałem Sowinia (Młynówka), rzeką Barycz, Kanałem Stawnik (Kokot) i nad rzeką Orlą

Najbardziej spektakularnym odcinkiem tego remontu jest most na Osobowicach składający się z dwóch przepraw. W tej chwili kończy się odnowa jednej z nich. Jeszcze w tym roku robotnicy zaczną remontować drugą.

Modernizacja linii kolejowej na odcinku od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego pozwoli pociągom pasażerskim na przyspieszenie do prędkości 160 km/h, a towarowym do 120 km/h i zwiększy się nacisk do 221 kN/oś. Ponieważ w przyszłości przewidziane jest dostosowanie tej trasy do prędkości 200 km/h już teraz niektóre elementy infrastruktury (szczególnie w łączności) dostosowuje się do wymagań tak szybkich połączeń.

Poza tym kontynuowane jest poprawianie stanu linii 274 z Wrocławia do Jeleniej Góry. Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły już na ten cel 300 mln zł. Do 2016 wydanych zostanie jeszcze około 200 mln zł. To ma doprowadzić do tego, by pociąg jadący między tymi dwoma miejscowościami jechał 2,5 a nie tak jak jeszcze niedawno - 3,5 godziny.

Ciekawostką jest to, że do modernizacji tej linii kolejowej przyczyniły się budowy… autostrad. Otóż kruszywo z dolnośląskich kamieniołomów jest tak pożądanym towarem, że pieniądze wydane na remont tego odcinka torów szybko się zwracają i pozwalają jeszcze przewoźnikowi zarobić i finansować prace w całkiem innym terenie.

Obecnie prace prowadzone są przy sieci trakcyjnej na odcinkach, Smolec - Kąty Wrocławskie i Jaworzyna Śląska - Świebodzice.. Na szlaku Smolec – Kąty Wrocławskie przebudowywane są 3 stalowe mosty.

W tym miesiącu podpisano umowę na przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym w stacji Jaworzyna Śląska. Ułatwi to sprawne połączenie Wrocławia ze Świdnicą i skróci czas podróży.

W czerwcu, po trzech latach, zostało przywrócone połączenie kolejowe na odcinku Polanica Zdrój - Kłodzko. Pasażerowie korzystają już z odnowionego peronu w Polanicy Zdrój, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Na modernizowanym odcinku, w okolicy Kulina Kłodzkiego, znajduje się jeden z najdłuższych tuneli w naszym regionie, o długości 577 m.

Piotr Rabiej

Zgłoś uwagę