„Wielkanocna paczka dla rodaka ze Lwowa” – dołącz do akcji

Do 6 kwietnia trwa zbiórka darów w ramach akcji „Wielkanocna paczka dla rodaka ze Lwowa”. Głównie potrzebne są artykuły higieniczne, chemii gospodarczej i artykuły medyczne. Produkty należy dostarczyć do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ulicy Jantarowej 5. Zachęcamy do pomocy.


To kolejna po „Wigilijnej zbiórce darów” kwesta na rzecz rodaków ze Lwowa. Tym razem, w ramach „Wielkanocnej paczki”, zbierane są niezbędne produkty, które pozwolą należycie i z godnością spędzić ten świąteczny czas mieszkańcom Kresów. 

Przede wszystkim potrzebne są artykuły higieniczne, chemii gospodarczej i artykuły medyczne. Przyda się także żywność z długim terminem ważności, m.in.: makarony, mąka, cukier, dżemy, słodycze. Zebrane dary przekazane zostaną podopiecznym Domowego Hospicjum przy Katedrze Lwowskiej, podopiecznym Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach pod Lwowem oraz potrzebującym rodzinom ze Lwowa i innych miejscowości.

Wielkanocną zbiórkę dla kresowian organizuje Fundacja Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska przy współpracy Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Inicjatywę wspiera także Straż Miejska, która może pomóc przy przewiezieniu zebranych darów.

Zbiórka trwa do 6 kwietnia

Zbiórka darów dla rodaków we Lwowie prowadzona jest w wielu wrocławskich szkołach i przedszkolach. W akcję mogą zaangażować się zarówno osoby prywatne, jak i grupy zorganizowane, które zebrane produkty powinny dostarczyć, w miarę możliwości własnym transportem lub przy wsparciu Straży Miejskiej, do 6 kwietnia, do budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jantarowej 5.

Na ten szczytny cel można także przekazać darowizny pieniężne, wpłacając środki na konto Fundacji Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej im. św. Jadwigi, plac Staszica 4, 50-221 Wrocław, z dopiskiem „Pomoc Lwów”: 49 1020 5242 0000 2902 0118 0504.Zgłoś uwagę