Konkurs nr 25/ŻK/2017/2018 na organizację opieki w formie żłobka

Szczegóły konkursu


Ogłoszenie konkursowe

Oferta realizacji zadania publicznego

Wzór umowy

Kosztorys

Wykaz kadry

Miesięczne zestawienie informacyjne

Miesięczne zestawienie cz.2

Sprawozdanie z realizacji zadania

Informacja z weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Protokoł z rozstrzygnięcia konkursu nr 25 wraz z załącznikami

Zarządzenie 6644_17_Prezydenta Wrocławia ws. rekrutacji

Inf.o miejscach w żłobkach niepubl. z dotacją 02.10.2017-31.08.2018

Informacje o rekrutacji_18-21.09.2017 r.

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE-RODZINA WIELODZIETNA

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE-SAMOTNE WYCHOWYWANIE

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE_PIT

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE- RODZEŃSTWO W TYM SAMYM ŻŁOBKU

Załącznik nr 4a OŚWIADCZENIE-ZGŁOSZENIE DO ŻŁOBKA DWOJGA LUB WIĘCEJ DZIECI

Załącznik nr 5 - Wniosek zgloszenia dziecka do żłobka 2017.2018

Zgłoś uwagę