Specjaliści tłumaczą jak działa świat

Organizatorami Wrocław Global Forum obok Miasta Wrocław są dwie znaczące instytucje: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Atlantic Council.


Polski Instytut Spraw Międzynarodowych działa w obecnej formule od 1996 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej to jedna z najbardziej liczących się instytucji eksperckich, w której powstają analizy dotyczące wielu obszarów polityki zagranicznej. Od 2010 roku Dyrektorem PISM jest Marcin Zaborowski.

Specjaliści PISM zajmują się wieloma aspektami polityki międzynarodowej, także gospodarką, bezpieczeństwem energetycznym, prawami człowieka. Przygotowują analizy dla instytucji rządowych i innych jednostek polskiej administracji, Kancelarii Prezydenta, Sejmu. PISM jest wydawcą książek poświęconych najważniejszym sprawom międzynarodowym, biuletynów  i raportów. Instytut bierze udział jako organizator i patron wielu konferencji, sympozjów i kongresów. Od wielu lat jest partnerem – współorganizatorem Wrocław Global Forum, największego spotkania transatlantyckiego w Polsce.

Ugruntowaną pozycję renomowanej instytucji ma Atlantic Council. To jeden z najważniejszych think-thanków w Stanach Zjednoczonych, którego pracownicy zajmują się oceną sytuacji międzynarodowej  oraz doradztwie w tym zakresie. Poza USA Atlantic Council ma swoje przedstawicielstwa w Stambule i w Warszawie. Pod koniec maja Atlantic Council opublikowało raport, w którym na podstawie powszechnie dostępnych informacji, m.in. z serwisów społecznościowych, udowodniono zaangażowanie Rosji w konflikt na Ukrainie.

Projekt Wrocław Global Forum jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Zgłoś uwagę