Wrocław pracuje

Weź udział w szkoleniu!

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia pierwszych szkoleń z programowania, z których osoby bezrobotne będą mogły skorzystać w kwietniu 2014 r.

Dla kogo?

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Co i jak?

W ramach programu zostały ogłoszone przez PUP trzy postępowania na usługi szkoleniowe z języków programowania (procedury Prawa Zamówień Publicznych):

Zadanie 1: programowanie w języku Java.

Zadanie 2: programowanie w języku .Net i C#

Zadanie 3: programowanie w języku C++

 

Cały cykl szkolenia w ramach tych zadań składa się z dwóch części:

  • teoretycznej (zajęcia w sali komputerowej);
  • praktycznej, która odbędzie się w firmach IT.

 

Procedury przetargowe zostały rozstrzygnięte w następujący sposób:

1) programowanie w języku Java
Postępowanie nr 1 (dla 40 osób) zostało rozstrzygnięte - najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Altkom Akademia S.A.

Terminy rozpoczęcia szkoleń dla poszczególnych grup:
I grupa: 23 czerwca 2014 r.
II grupa: 23 czerwca 2014 r.
III grupa: 7 lipca 2014 r.
IV grupa: 14 lipca 2014 r.

Postępowanie nr 2 (dla 40 osób) zostało rozstrzygnięte - najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Altkom Akademia S.A. Wkrótce zostanie ustalony
harmonogram szkoleń.
2) programowanie w języku .Net i C#
Postępowanie zostało rozstrzygnięte - najkorzystniejszą ofertę złożyło
Centrum Komputerowe "Zeto" S.A.
Terminy rozpoczęcia szkoleń dla poszczególnych grup:
I grupa: 24 kwietnia 2014 r.
II grupa: 15 maja 2014 r.
III grupa: 30 czerwca 2014 r.
IV grupa: 24 lipca 2014 r.

3) programowanie w języku C++
Postępowanie zostało rozstrzygnięte - najkorzystniejszą ofertę złożyło
konsorcjum Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o.

Terminy rozpoczęcia szkoleń dla poszczególnych grup:
I grupa: 26 maja 2014 r.
II grupa: 5 czerwca 2014 r.
III grupa: 1 lipca 2014 r.
IV grupa: 4 sierpnia 2014 r.

 

Informacje na temat etapu realizacji programu będą aktualizowane na bieżąco, ponadto komunikaty na temat postępowań przetargowych można odnaleźć na stronach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat szkoleń i procedur z tym związanych udziela:
p. Jolanta Gancarz-Kosicka

Powiatowy Urząd Pracy
jolanta.gancarz@pup-wroclaw.pl
tel. 71 770 16 90Zgłoś uwagę