Weekendowe zmiany w ruchu i kursowaniu MPK

W najbliższy weekend 18-20 września wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej. Prosimy o zwracanie uwagi na zmiany oznakowania. 


18 września 


Budowa kanalizacji na osiedlu Kowale 
W związku z asfaltowaniem ul. Kowalskiej na odcinku od 3M do ul. Działdowskiej oraz asfaltowaniem ul. Działdowskiej (odcinek od ul. Kowalskiej do ul. Tczewskiej) planowane jest całkowite zamknięcie ul. Kowalskiej na tym odcinku w okresie od piątku 18 września 2015 r. godz. 24.00 do poniedziałku 21 września 2015 r. godz. 4.00. 

Zmiana trasy linii autobusowej 118. Od 19 września 2015 roku (sobota) do 20 września 2015 roku (niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 118. Autobusy będą kursowały w skróconej relacji od pętli na Rędzinie do skrzyżowania ulicy Kowalskiej i Tczewskiej, od ulicy Kwidzyńskiej przez ulicę Działdowską i Tczewską. 
W kierunku przeciwnym od skrzyżowania ulicy Kowalskiej i Tczewskiej autobusy linii 118 zostaną skierowane objazdem przez ulicę Chłopską i Węgoborską do ulicy Działdowskiej. Na odcinku od pętli przy 3M, przy ulicy Kowalskiej, do pętli na Sępolnie lub Wojnowie, zostaną uruchomione kursy linii zastępczej 718. 
Nocne kursy linii 241 nadal będą realizowane objazdem przez ulicę Brucknera. 


19 września 

Zgromadzenie publiczne - promowanie aktywności społecznej i solidarności międzyludzkiej. 
Organizatorem zgromadzenia jest Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zgromadzenie odbędzie się w godzinach 11.00-12.00 i będzie połączone z przejściem następującymi ulicami: plac przy Wrocławskiej Katedrze –ul. Katedralna - ul. Św. Jadwigi – ul. Piaskowa – Pl. Nankiera – ul. Kuźnicza – Rynek – Plac Solny gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia. 
Cel zgromadzenia – promowanie aktywności społecznej i solidarności międzyludzkiej. Chęć zintegrowania środowiska wolontariuszy, którzy aktywnie działają na rzecz potrzebujących i zainteresowanie tymi ideałami osoby dotychczas niezaangażowane. 
Program zgromadzenia przewiduje przemarsz. 
Przewidywana liczba uczestników: 500 osób. 
Organizator zapewnia własną służbę porządkową i zwrócił się z prośbą o udzielenie ochrony policyjnej. 

Zgromadzenie publiczne - zwrócenie uwagi władz RP na zagrożenia wynikające z przyjmowania nielegalnych imigrantów 
Organizatorem jest parta KORWiN. Zgromadzenie odbędzie się 19 września w godzinach 17.00-19.00 i będzie połączone z przejściem następującymi ulicami:  plac przy Galerii Dominikańskiej (rozpoczęcie) – następnie ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Gepperta – ul. Ofiar Oświęcimskich – róg ul. Świdnickiej i ul. Oławskiej gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia. 
Cel zgromadzenia – zwrócenie uwagi władz RP na zagrożenia wynikające z przyjmowania nielegalnych imigrantów, sprzeciwianie się przydzielaniu imigrantom zasiłków socjanych. 
Program zgromadzenia przewiduje przemarsz przemowy liderów KORWiN oraz KNP. 
 
Organizator zapewnia własną służbę porządkową i zwrócił się z prośbą o udzielenie ochrony policyjnej. 
Remont Wiaduktu kolejowego na ul. Konduktorskiej 
W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z remontem przejazdu kolejowego na ulicy Konduktorskiej, od 19 września 2015 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 133. Autobusy linii 133 kursujące w kierunku Brochowa, zostaną skierowane objazdem od ulicy Bardzkiej przez ulicę Morwową, Gazową, Mościckiego, Semaforową, Centralną do pętli tymczasowej zlokalizowanej przez Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Mieczyk" przy ulicy Konduktorskiej (plac pomiędzy przejazdami kolejowymi). 
W kierunku przeciwnym autobusy pojadą od pętli tymczasowej przy ROD "Mieczyk" przez ulicę Centralną, Chińską, Birmańską, Mościckiego, Gazową, Morwową do ulicy Bardzkiej. 
Prace potrwają 9 dni i autobusy linii 133 powinny wrócić na swoją trasę 28 września 2015 roku (poniedziałek). 

Kierowcy od 19 września muszą też liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu na ul. Pełczyńskiej - zobacz szczegóły

20 września 

Piknik Zrównoważonej Mobilności na Moście Uniwersyteckim 
W związku "Piknikiem Zrównoważonej Mobilności" na Moście Uniwersyteckim w godzinach 9:50-16:00 zostanie wprowadzona zmiana trasy linii tramwajowych 6 i 7. 
Tramwaje linii 6 kursujące z pętli Krzyki w kierunku pętli Kowale zostaną skierowane objazdem od pl. Teatralnego przez ulicę Teatralną, Skargi, pl. Dominikański, św. Katarzyny, Piaskową i mosty Młyńskie z pominięciem przystanków zlokalizowanych w ciągu ulicy Widok, Szewskiej i Drobnera. 
W kierunku przeciwnym - od pl. Bema pojadą przez mosty Młyńskie, most Piaskowy, ulicę Grodzką z pominięciem przystanku przy ulicy Drobnera. 

Natomiast tramwaje linii 7 w kierunku pętli Poświętne pojadą objazdem od ulicy Grodzkiej przez most Pomorski, ulicę Pomorską, pl. Staszica do pl. Powstańców Wlkp., a w kierunku przeciwnym tj. do pętli Krzyki, od pl. Powstańców Wlkp. pojadą objazdem przez pl. Staszica, ulicę Pomorską, most Pomorski do ulicy Nowy Świat. 
Rozpoczęcie prac związanych z remontem nawierzchni ul. Brodzkiej. 
W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z remontem nawierzchni ulicy Brodzkiej na odcinku od ulicy Janowskiej do posesji nr 131, od 20 września 2015 roku (niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 101, 245 i 923. 

Autobusy linii 101 od ulicy Brodzkei w obu kierunkach zostaną skierowane objazdem przez ulicę Kozią, Maślicką i Główną do ulicy Stabłowickiej. 
Kursy linii nocnej 245 z pętli na Praczach Odrzańskich pojadą objazdem przez ulicę Stabłowicką, Główną do ulicy Maślickiej z pominięciem ulicy Brodzkiej. W kierunku przeciwnym trasa pozostanie bez zmian. 
Kursy szkolne linii 923 będą realizowane z pominięciem ulicy Stabłowickiej i Brodzkiej. 
Prace potrwają około 1 miesiąca. 

Zgłoś uwagę