We Wrocławiu komputery pomagają sterować pociągami

Sprawniejsze podróże, więcej informacji, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz ciągły nadzór 60-kilometrowej trasy Wrocław – Rawicz z jednego miejsca. PKP pokazało nowoczesne  Centrum Sterowania Wrocław Popowice. Powstało przy okazji modernizacji dolnośląskiego odcinka linii E 59 do Poznania. 


Torowiska w regionie są w coraz lepszym stanie, wiele z nich gruntownie wyremontowano. Na torach pojawiło się więcej pociągów. Aby sprawnie i bezpiecznie przebiegała nasza podróż na Popowicach powstało Lokalnego Centrum Sterowania LCS Wrocław Popowice. Zastąpiły one dziewiętnastowieczne dźwignie i dwudziestowieczne urządzenia elektromechaniczne, ulokowane na kilkunastu nastawniach.

  - Teraz trzech dyżurnych z jednego miejsca steruje ruchem pociągów, w tym na 4 przebudowanych stacjach: Skokowa, Żmigród, Oborniki Śląskie, Wrocław Osobowice.

Obsługa centrum wykorzystuje pulpit sterowniczy najnowszej technologii. Na kilkunastu monitorach obrazowany jest m.in. ruch pociągów oraz zabezpieczenie przejazdów kolejowo – drogowych – opowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Ponadto urządzenia pozwalają na automatyczne wygłaszanie komunikatów na stacjach i przystankach, zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem rozjazdów – niezwykle ważne dla sprawnego kursowania pociągów w zimie oraz monitorowanie stanu pracujących urządzeń. 

Odnowiona linia Wrocław-Poznań

Efekty inwestycji na trasie E59 to krótsza  prawie o pół godziny podróż do Rawicza w przypadku pociągów najszybszych i kilkunastominutowe skrócenie podróży dla składów aglomeracyjnych. Ponadto poprawiła się obsługa pasażerów na zmodernizowanych stacjach i przystankach m.in.: Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, Wrocław Świniary Pęgów, Osola, Oborniki Śląskie. Zbudowano nowy przystanek Wrocław Różanka oraz Wrocław Grabiszyn. Wszystkie obiekty posiadają wygodne perony, wyposażone w wiaty i ławki, dojścia - w tym dla osób niepełnosprawnych, wyraźne oznakowanie oraz system informacji głosowej, ponadto wizualnej i głosowej na stacjach Wrocław Mikołajów, Oborniki Śląskie, Żmigród.

Po modernizacji linii do szybkości 160 km/h w ruchu pasażerskim oraz do 120 km/h w ruchu towarowym, wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe, rozjazdy oraz nowe wiadukty nad lub pod torami. Istotnym elementem modernizacji była przebudowa urządzeń sterowania ruchem na posterunku odgałęźnym Grabiszyn, który zapewnia teraz sprawniejszy wjazd pociągów na stację Wrocław Główny od strony zachodniej.

Lepszą ochronę środowiska wzdłuż linii kolejowej uzyska m.in. dzięki budowie 2 ekoduktów, 15 km ekranów akustycznych, oraz 49 separatorów dla ochrony czystości wód.
realizacja całego projektu pochłonęła ponad miliard złotych.

Co udało się zrobić? 

Zakres modernizacji linii E 59 Wrocław – Poznań na dolnośląskim odcinku:

  • 58 km linii dwutorowej wraz z siecią trakcyjną,
  • 5 stacji: Wrocław Popowice, Wrocław Osobowice, Oborniki Śląskie, Skokowa, Żmigród,
  • 8 przystanków: Wrocław Mikołajów, Wrocław Różanka, Wrocław Świniary, Szewce, Pęgów, Osola, Garbce, Korzeńsko,
  • 22 przejazdy kolejowe,
  • 21 peronów,
  • 148 rozjazdów,
  • 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 7 mostów oraz 10 wiaduktów we Wrocławiu.
  •  

 

Zgłoś uwagę