We Wrocławiu debatowali doradcy podatkowi

Konferencja „Podatki bez granic”

Tegoroczna debata zorganizowana została pod hasłem ,,Doradca Podatkowy reprezentantem interesów podatnika”. W konferencji brali udział goście z Polski, Czech, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

- Celem spotkania jest wymiana dobrych praktyk w zakresie prawa podatkowego, która ma ułatwić doradcom podatkowym reprezentowania interesów swoich klientów w całej Europie – powiedział Andrzej Kempa, zastępca przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. - Zależy nam także na umocnieniu współpracy pomiędzy izbami podatkowymi z Polski, Czech i Niemiec. Bardzo ważna jest także wymiana doświadczeń, informacji o przepisach prawno-podatkowych dotyczących tych samych zagadnień w poszczególnych krajach. Ma ona znaczenie zwłaszcza dla podatników prowadzących działalność w różnych państwach, którzy napotykają szereg trudności związanych z różnicami w ustawodawstwie podatkowym.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o aktualnych zagadnieniach prawa podatkowego, nadużyciach, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz o unikaniu opodatkowania.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę