Wczesne wykrywanie wad wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej

Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz podejmowanie działań leczniczych w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. 

Realizator programu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Multi-Medyk”

Adres: pl. Maksa Borna 1/3

Kontakt: 71 321 64 89,  71 322 98 64

Strona: www.multi-medyk.pl

Zakres: badanie wzroku i słuchu, konsultacje specjalistyczne dla rodziców

Dodatkowe informacje o programie:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 4,

numer telefonu: 71 777 79 61

dni i godziny informacji: od poniedziałku do piątku 8.00-15.45Zgłoś uwagę