WCA: Trwa rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Wrocławskie Centrum Akademickie prowadzi nabór do wyjątkowej grupy młodych naukowców i artystów, która działa na rzecz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

  • Wrocławskie Centrum Akademickie prowadzi rekrutację do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

    Wrocławskie Centrum Akademickie prowadzi rekrutację do Akademii Młodych Uczonych i Artystów, fot. WCA


Akademia Młodych Uczonych i Artystów to inicjatywa koordynowana przez Wrocławskie Centrum Akademickie, miejską instytucję pośredniczącą w relacjach między miastem a uczelniami i środowiskiem akademickim Wrocławia.

Jedną z głównych funkcji Akademii jest m.in. aranżowanie interdyscyplinarnych grup badawczych (np. psychiatria i informatyka, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzenie w tym gronie projektów naukowych.

– Działania członków Akademii obalają mit, że humanistą jest ten, kto nie zna i nie lubi nauk ścisłych, a ścisłowcem ten, kto nie lubi przedmiotów humanistycznych. Wskazuje na uzupełnianie i dopełnianie się tych dziedzin – akcentują koordynatorzy przedsięwzięcia.

Akademia dla młodych uczonych z osiągnięciami

Członkowie Akademii mogą nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, fundatorami nagród lub sponsorami części badań. Miasto udziela zaś wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku starań o zewnętrzne dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów udziela członkom rekomendacji.

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35. roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa pięć lat.

Wśród członków Akademii są m.in. chemik prof. Marcin Drąg, dr hab. Małgorzata Cebrat z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, biochemik prof. Artur Krężel, malarz prof. Łukasz Huculak, aktor dr Krzysztof Boczkowski, filozof dr Paweł Jarecki z Politechniki Warszawskiej.

Jak aplikować?

Zainteresowani kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów powinni wypełnić formularze dostępne na stronie projektu i dostarczyć je do biura Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Rekrutacja trwa do 31 maja 2021 r.Zgłoś uwagę