Wanda Bibrowicz-Wislicenus

Wanda Bibrowicz-Wislicenus

(1878 - 1954)

Tutaj w latach 1896 - 1911 profesor Wanda Bibrowicz-Wislicenus studiowała malarstwo i pracowała jako pedagog. W 1904, razem z Profesorem Maxem Wislicenusem, wprowadziła tkactwo artystyczne do programu Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Zapoczątkowała odnowę sztuki tkackiej na Śląsku. Wierzyła, że artysta jest tkaczem, a tkacz artystą.
 

Here in the years 1896 - 1911 Professor Wanda Bibrowicz-Wislicenus studied painting and worked as a teacher In 1 904, together with Professor Max Wislicenus, she introduced artistic weaving into the Royal School of Art and Artistic Craft programme. She initiated the renaissance of weaving art in Silesia. She believed that an artist is a weaver and a weaver is an artist.
 


Zgłoś uwagę