Uzależnienia i przeciwdziałanie przemocy

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy są częścią polityki zdrowotnej miasta. Programy przeciwdziałania uzeleżnieniom i przemocy są finansowane z budżetu gminy. 

 • sala do terapii dla uzależnionych siedlec


Programy przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, udzielanie informacji i wsparcia rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie.

Instytucja przyjmuje osoby potrzebujące pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniami od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 15.00.

Program realizuje:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 339, dzielnica: Stare Miasto

tel. 71 777 78 36

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poradnictwo dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego, telefonicznego, internetowego w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz dla członków ich rodzin a także grupy post rehabilitacyjnych dla osób po ukończonym procesie leczenia. Warsztaty umiejętności psychospołecznych i terapii pedagogicznej dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ze świetlic środowiskowych. Dodatkowo, prowadzone są bezpłatne testy na obecność narkotyków w organizmie.

Program realizują:

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ul. Skoczylasa 8, osiedle: Leśnica

tel. 71 349 15 56; www.karan.wroc.pl

Stowarzyszenie JESTEM!

ul. Sienkiewicza 116/1, osiedle: Ołbin

tel. 71 796 33 96; www.stowarzyszenie-jestem.org.pl

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu

ul. Trzebnicka 17, Osiedle: Nadodrze

tel. 71 780 67 45, e-mail: trzebnicka-monar@wp.pl

www.trzebnicka-monar.wroclaw.pl

godziny otwarcia: 

 • pn, śr, czw : 14.00 - 18.00
 • wt, pt : 10.00 - 14.00

Zakres działania: 

 • wsparcie i konsultacje dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 
 • wykonywanie testów na obecność narkotyków w moczu,
 • grupa wsparcia/postrehabilitacyjna,
 • pomoc psychologiczna,
 • kierowanie na oddziały detoksykacyjne i do ośrodków leczenia uzależnień, pomoc w znalezieniu miejsc
 • telefon zaufania czynny w godz. otwarcia poradni
 • indywidualny program terapii dla użytkowników konopi "Candis"
 • program profilaktyki selektywnej dla młodzieży

Programy Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Program obejmuje prowadzenie terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, prowadzenie terapii dla współuzależnionych

Program realizują:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Sekcja ds. Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia

ul. Podróżnicza 26/28, osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Tel. 71 335 29 62; www.spzoz.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

ul. Wszystkich Świętych 2; osiedle: Stare Miasto

tel. 71 356 07 80, 71 356 07 88; www.podwale-siedem.pl

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

ul. Podwale 13; osiedle: Szczepin

Tel.71 355 63 61

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Białowieska 74a, osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn

Tel. 71 350 17 80; www.neuropsychiatria.com

Programy Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Kluby Abstynenta

Do ich zadań należy m.in. prowadzenie działań informacyjnych o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób nadużywających alkoholu i ich rodzin czy udzielanie wsparcia osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom poprzez zorganizowanie i prowadzenie samopomocowych grup wsparcia.

Miejsce realizacji:

Klub Krzewienia Abstynencji „Odnowa”

ul. Jedności Narodowej 181/1, osiedle: Ołbin

tel. 71 345 34 16;  e-mail: odnowa.info@wp.p

Klub Abstynenta „Most”

ul. Komuny Paryskiej 17/1,  osiedle: Przedmieście Oławskie

tel. 71 341 09 32; e-mail: most@autograf.pl

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”

pl. Św. Macieja 5, osiedle: Nadodrze

tel. 607 285 481; e-mail: wsa_starowka@op.pl

Punkt Antytytoniowy i Informacji o Uzależnieniach

Prowadzenie porad i konsultacji (indywidualnie i grupowo) przez lekarza oraz psychologa, grupy wsparcia dla uzależnionych- wsparcie merytoryczne oraz edukacja w zakresie uzależnienia od nikotyny kierowana do różnych grup społecznych.

Program realizuje:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

pl. Dominikański 6, osiedle: Stare Miasto

Tel. 71 369 90 62;  www.spzoz.wroc.pl

Punkt Antytytoniowy


Zgłoś uwagę