UWr: Rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia

Na ponad miesiąc przez rozpoczęciem egzaminów maturalnych, pierwsze osoby zarejestrowały się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawdź, kiedy pozostałe wrocławskie szkoły wyższe rozpoczną zapisy

  • Biblioteka Uniwersytecka, fot. Tomasz Walków


Pierwsi kandydaci wpisali swoje dane w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego tuż po północy 3 kwietnia. Oczywiście, do egzaminów dojrzałości jeszcze kilka tygodni, ale i tak w formularzu rejestracyjnym nie trzeba podawać ocen z egzaminów maturalnych. Uczelnie zrobią to same pod koniec czerwca.

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, którymi dzisiaj zainteresowany jest potencjalny kandydat. Podobnie jak w przypadku uczelni branych pod uwagę - ta sama osoba ma prawo zarejestrować się w systemach rekrutacyjnych kilku szkół wyższych.

Terminy rozpoczęcia rejestracji przez wrocławskie uczelnie:

  • Uniwersytet Wrocławski, 3 kwietnia
  • Akademia Sztuk Teatralnych, 9 kwietnia
  • Uniwersytet Ekonomiczny, 30 kwietnia;
  • Uniwersytet Przyrodniczy, 1 maja
  • Politechnika Wrocławska,  15 maja
  • Uniwersytet Medyczny, 22 maja
  • Akademia Wychowania Fizycznego, 1 czerwca;
  • Akademia Sztuk Pięknych, kwiecień/maj.
Zgłoś uwagę