Urzędnicy dostarczą decyzje podatkowe

Od 6.02.2015 r. do 2.03.2015 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia będą doręczać mieszkańcom Wrocławia decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.


Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 2.03.2015 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego INPOST, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.Zgłoś uwagę