Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego

1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną z nowych regulacji prawnych było utworzenie Rejestru Stanu Cywilnego – bazy aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów), której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i której zapełnianie rozpoczęto 1 marca br., przenosząc pojedyncze rekordy.  


Od 1 września 2015 r. nie będzie już możliwości rejestrowania zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów w gminnej elektronicznej bazie aktów stanu cywilnego. Nie będą również wydawane z tej bazy danych odpisy aktów stanu cywilnego.

Od dnia 1 września 2015 r. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów możliwa będzie wyłącznie w Rejestrze Stanu Cywilnego i tylko z tego rejestru wydawane będą mogły być odpisy aktów stanu cywilnego. Dla osób rejestrujących noworodki oznacza to wydłużenie czasu rejestracji dziecka do 30-40 minut. Udogodnieniem zaś będzie jednoczesne nadanie dziecku numeru Pesel oraz jego zameldowanie przez kierownika USC.

Osoby zgłaszające zgon muszą się liczyć z wydłużeniem czasu załatwienia sprawy do 40 minut.

Dla osób, których akty stanu cywilnego nie zostały jeszcze przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, nowy sposób wydawania odpisów stanu cywilnego oznacza zmianę procedury składania wniosków o odpis aktu stanu cywilnego i wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie takiego dokumentu.

W myśl nowych przepisów, jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika USC, który sporządzał akt, wydanie odpisu nastąpi w terminie 7 dni roboczych.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika USC, który nie sporządzał aktu stanu cywilnego, wydanie odpisu nastąpi w terminie 10 dni roboczych.   

Udogodnienie dla obywateli jest umożliwienie złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego i jego odbiór w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Akt stanu cywilnego raz przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego będzie dostępny w każdym USC na terenie kraju.   Zgłoś uwagę