Kalendarz Urzędu Miejskiego

Lipiec, 2015

1 Lip 10:00

Bezpłatne wycieczki dla dzieci tropem wrocławskich krasnali

Od 1 lipca do 30 sierpnia, dla dzieci od 5 do 12 wraz z rodzicami.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Promocji Miasta i Turystyki
1 Lip 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu

1 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215 o godz. 15:30

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
2 Lip 9:00

Początek konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Wrocławia

Plan wyznacza dla miasta konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie CELE do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz WSKAZUJE I PLANUJE działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów PGN.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa
3 Lip 12:00

Rewitalizacja placu i wejścia do Parku Kopernika - briefing

Podczas spotkania wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl i Krzysztof Działa dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej opowiedzą o planach zagospodarowania placu przy pomniku M. Kopernika wraz z fragmentem terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. P. Skargi do wejścia do Parku Kopernika.

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni Miejskiej
3 Lip 12:00

Otwarcie Promenady Staromiejskiej

Na odcinku między ul. Świdnicką a ul. Krupniczą

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni Miejskiej
4 Lip 9:00

Kolejnego etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamieńskiego

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kamieńskiego (odcinek od ulicy Starościńskiej do Potoku Sołtysowickiego) na Osiedlu Polanowice, od 4 lipca 2015 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii autobusowych 130 i 908.

Jednostka odpowiedzialna: MPWiK
6 Lip 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu

Odbędzie się w dniu 6 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15:30

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
6 Lip 17:00

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Wrocławia - otwarte spotkania dla miszkańców

godz. 17.00-19.00, Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a Plan wyznacza dla miasta konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie CELE do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz WSKAZUJE I PLANUJE działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów PGN.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa
13 Lip 9:00

Usuwanie usterek kanalizacji deszczowej na osiedlu Ołtaszyn i Wojszyce

Usuwanie usterek kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz w branży drogowej na osiedlu Ołtaszyn i Wojszyce we Wrocławiu - wykonanie zastępcze. Rozpoczęcie robót 13 lipca 2015 r. Zakończenie robót 25 listopada 2015 r. Zmiany w organizacji ruchu będą wdrażane sukcesywnie w miarę postępu robót. Będą chwilowe utrudnienia w ruchu.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Inżynierii Miejskiej
13 Lip 9:00

Zmiany w organizacji ruchu na Ołtaszynie

Z dniem 13 lipca 2015 r. planowane jest rozpoczęcie I etapu prac na ul. Grota-Roweckiego związanych z wykonaniem bezywkopowych napraw kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Prace będą wykonywane poza godzinami szczytu (poza godz.6:00 - 10:00 i 14:00 - 18:00). Planowane prace (parkowanie samochodu dostawczego/ciężarowego ze sprzętem specjalistycznym, otwarcie studzienek, prace bezwykopowe) odbywać się będą bezpośrednio na jezdni, w zatokach lub na chodnikach ul. Grota-Roweckiego. Wykonawca robót Firma ELEKTROTIM S.A. planuje zakończyć prace do 6 sierpnia 2015 r. O dalsz

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Inżynierii Miejskiej
13 Lip 17:00

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Wrocławia - otwarte spotkania dla miszkańców

godz. 17.00-19.00, Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a Plan wyznacza dla miasta konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie CELE do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz WSKAZUJE I PLANUJE działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów PGN.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa
15 Lip 9:00

Konkurs Zielone Tętnice Wrocławia - Legnicka

Konkurs otwarty, studialny, jednoetapowy, bez kwalifikacji wstępnych. Celem konkursu jest wybranie sposobu ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów od pl. Jana Pawła II do rejonu kąpieliska Glinianki we Wrocławiu. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
15 Lip 14:00

Zaproszenie do składania koncepcji na Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych

W zajezdni Dąbie na Biskupinie powstanie Centrum Kultury Akademickiej. Miasto w konkursie wybierze pomysł na zagospodarowanie i prowadzenie Centrum na Biskupinie. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Biuro ds. Partycypacji Społecznej
16 Lip 15:00

Koniec konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Wrocławia

Plan wyznacza dla miasta konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie CELE do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz WSKAZUJE I PLANUJE działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów PGN.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa
21 Lip 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215 o godz. 15.30.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia