Ogłoszenie informacyjne o dialogu technicznym

Gmina Wrocław informuje, że ogłosiła dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na uruchomieniu i zarządzaniu systemem samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich we Wrocławiu - Wrocławskim Rowerem Miejskim.


Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o zgłoszenie tego zamiaru do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 14:00.

Więcej informacji: Biuletyn Informacji Publicznej UM WrocławiaZgłoś uwagę