Uruchomienie i zarządzanie WRM

Dialog techniczny przedłużony


Gmina Wrocław przedłuża termin składania zgłoszenia udziału w dialogu technicznym  poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie  uruchomienie i zarządzanie Wrocławskim Rowerem Miejskim.
 
Celem dialogu jest zebranie informacji i doświadczeń od potencjalnych wykonawców między innymi w zakresie parametrów wypożyczalni rowerów, obszaru i organizacji jej działania oraz oferowanych rozwiązań.   

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swój udział w dialogu do 23 maja br.

Szczegóły zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po zakończeniu dialogu również mieszkańcy Wrocławia będą mieli możliwość przekazania swoich uwag, oczekiwań w zakresie funkcjonowania wypożyczalni w kolejnych lata.  
Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, opinii i doradztwa uczestników dialogu oraz mieszkańców Wrocławia ogłoszone zostanie postępowanie na wybór operatora wypożyczalni na kolejne lata.

Zgłoś uwagę