Logowanie

URBANCARD Premium

*) Przy pierwszym logowaniu wpisz nr PESEL lub datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (dla osób nie posiadających nr PESEL) .

Drugie i kolejne logowania wymagają podania hasła, wpisanego podczas pierwszego logowania.