Jak uzyskać kartę URBANCARD Premium

  • Kartę URBANCARD Premium, może uzyskać każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych, która np. nie posiada Wrocławskiej Karty Miejskiej.
  • Kartę URBANCARD Premium, może uzyskać dziecko do 18 roku życia, którego przynajmniej jeden z rodziców jest posiadaczem statusu Premium na imiennej karcie URBANCARD lub URBANCARD Premium.
  • W celu uzyskania karty URBANCARD Premium należy złożyć wniosek on-line lub w wersji papierowej w jednym z Punktów Wydawania Kart. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie jpg.
  • Informacja o etapach weryfikacji wniosku będzie przesyłana na podany we wniosku adres e-mail.
  • Po pozytywnej weryfikacji i wydaniu karty URBANCARD Premium jej Posiadacz będzie mógł korzystać z szeregu zniżek oferowanych przez Partnerów Programu. Po odbiór karty należy udać się do Punktu Wydawania Kart, który został wskazany we wniosku.
  • Status Premium na karcie URBANCARD Premium ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego otrzymania, a na 30 dni przed kończącą się ważnością statusu, na wskazany przez użytkownika we wniosku adres e-mail będzie wysyłane przypomnienie o możliwości odświeżenia statusu.
  • Status Premium na karcie URBANCARD Premium uzyskany przez dziecko ma taki sam termin ważności jak status Rodzica.

Aby skorzystać ze zniżek oferowanych w ramach programu URBANCARD Premium należy udać się do wybranego Partnera, okazać imienną kartę, która po przyłożeniu do dedykowanego czytnika pozwoli na weryfikację posiadanego statusu Premium i umożliwi skorzystanie z bardzo atrakcyjnych zniżek.

Uczestnictwo w programie URBANCARD Premium jest całkowicie bezpłatne.