Jak uzyskać status Premium

Jak uzyskać status Premium/dla kogo status Premium

  • Status Premium, może uzyskać każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w jednym z właściwych dla miasta Wrocławia urzędów skarbowych oraz posiadająca imienną kartę URBANCARD lub URBANCARD Premium.
  • Status Premium, może uzyskać dziecko do 18 roku życia posiadające URBANCARD lub URBANCARD Premium, którego przynajmniej jeden z rodziców jest posiadaczem statusu Premium na imiennej URBANCARD lub karcie  URBANCARD Premium.
  • W celu uzyskania statusu Premium należy złożyć wniosek on-line lub w wersji papierowej w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 lub w Punkcie Obsługi Klienta Wrocławskiego ZOO przy ul. Wróblewskiego 1-5.
  • Po złożeniu wniosku posiadacz karty będzie informowany drogą elektroniczną e-mail o kolejnych etapach procesu weryfikacji wniosku.
  • Posiadacz karty po pozytywnej weryfikacji i nadaniu statusu Premium, będzie mógł korzystać z szeregu zniżek oferowanych przez Partnerów Programu.
  • Status Premium ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego otrzymania, a na 30 dni przed kończącą się ważnością statusu, na wskazany przez użytkownika we wniosku adres e-mail zostanie wysyłane przypomnienie o możliwości odświeżenia statusu.
  • Status Premium uzyskany przez dziecko ma taki sam termin ważności jak status Rodzica.

Aby skorzystać ze zniżek oferowanych w ramach programu URBANCARD Premium należy udać się do wybranego Partnera, okazać imienną kartę, która po przyłożeniu do dedykowanego czytnika pozwoli na weryfikację posiadanego statusu Premium i umożliwi skorzystanie z bardzo atrakcyjnych zniżek.

Uczestnictwo w programie URBANCARD Premium jest całkowicie bezpłatne.