Upadłość Ganta odroczona

Na 2 stycznia 2014 r. wrocławski sąd kolejny raz odroczył wydanie decyzji w sprawie upadłości spółki


Mimo oczekiwań wierzycieli Ganta sąd nie zdecydował na razie o przyszłości Ganta. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na pierwszy dzień po Nowym Roku.

Decyzja ta spowodowała nie tylko niezadowolenie tych, którym wrocławski deweloper jest winien duże kwoty pieniędzy, ale również akcje spółki spadły do rekordowo niskiego poziomu, jakiego jeszcze dotąd nigdy nie osiągnęły. Ich cena po ogłoszeniu decyzji sądu wyniosła jedynie 56 groszy, co spowodowało, że Gant był w piątek jedną z najbardziej przecenionych spółek na warszawskiej giełdzie.

Deweloper złożył wniosek o upadłość układową. Jeśli sąd go zaakceptuje, Gant dostanie czas na to, by porozumieć się z wierzycielami i rozpocząć proces restrukturyzacji. Spółka proponuje im redukcję zadłużenia o 20 proc. oraz zamianę pozostałej części wierzytelności na akcje.

Wrocławski deweloper może mieć jednak kłopot z korzystnym dla siebie wyrokiem sądu , ponieważ w ostatnich tygodniach do wrocławskiego sądu wpłynęło wiele wniosków o upadłość likwidacyjną spółki.

Działalność Ganta obserwuje nadzorca sądowy, który do momentu ogłoszenia upadłości będzie ją kontrolował pod kątem gospodarności.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę