Uniwersytet III Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim kończy 40 lat

40 lat minęło....Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który działa przy Uniwersyetcie Wrocławskim. Uroczyste obchody tej okrągłej rocznicy odbyły się 4-5 lipca. UTW powstał w 1976 r. jako jeden z pierwszych na świecie i drugi w Polsce.


Uniwersytet Trzeciego Wieku na UWr, krzewiąc ideę kształcenia przez całe życie człowieka, prowadził działalność edukacyjną na rzecz osób starszych. Był i jest wzorem, najlepszym przykładem dla nowych uniwersytetów.
W programie uroczystości jubileuszowych znalazła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Seniorzy dla kultury”. W swoich wystąpieniach prelegenci przybliżyli gościom i uczestnikom sesji długą i ciekawą historię uniwersytetu. To dzieło ludzi, którzy zaangażowali się w swoją misję, po to, żeby dziś można było obserwować coraz większe zainteresowanie uczestnictwem w idei kształcenia ustawicznego. By słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, współczesne Pokolenie 3L (Life, Long, Learning), rzeczywiście uczyło się, świadomie, przez całe życie.

4 lipca w sali muzycznej Oratorium Marianum (w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego) zostały uhonorowane osoby najbardziej zasłużone w 40-letniej historii UTW. Nagrody w imieniu Prezydenta Wrocławia wręczył Robert Pawliszko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, szef Wrocławskiego Centrum Seniora. Były to statuetki i dyplomy za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju UTW w UWr dla mgr Aliny Woźnickiej i dr Walentyny Wnuk, a także statuetki „Przyjaciel Seniorów” dla siedmiu pań: Marii Ćwiklik, Haliny Drygalskiej-Małkus, Teresy Gasperowicz, Janiny Żywickiej, Antoniny Pruchniak, Urszuli Mierzejewskiej, Stanisławy Warmuz. Ponadto pięć osób otrzymało okolicznościowe albumy o historii Wrocławia z dedykacją i życzeniami - panie: Renata Babec-Stencel, Jadwiga Jenczelewska, Grażyna Kozakowska, Alicja Siodor i Emilia Smug, jako wyróżniające się słuchaczki Uniwersytetu, które swoją działalnością znacząco wpłynęły na jakość i poziom kształcenia. Gospodarz Wrocławia wyróżnił także dwie szkoły za wieloletnią, owocną współpracę z UTW w UWr. Wrocławskie Szkoły Podstawowe nr 90 i 93 za integrację pokoleń seniorów i dzieci oraz współpracę w ramach EFOS. Z życzeniami do twórców, architektów uniwersytetu, przyjechali przedstawiciele ośrodków kształcenia osób późnej dorosłości z całej Polski. Na zakończenie, dla uświetnienia tego ważnego wydarzenia w historii Wrocławia, na zabytkowych organach, znajdujących się w Oratorium Marianum, zagrał prof. Adam Jezierski.
 
W drugim dniu uroczystości odbyły się wykłady multidyscyplinarne, seminaria, warsztaty, lektoraty. Zaprezentowały się sekcje zainteresowań, kluby i zespoły artystyczne, miały miejsce również zajęcia z kultury fizycznej. Można było zapoznać się i dowiedzieć o działaniach na rzecz środowiska senioralnego w lokalnych społecznościach Wrocławia. Swoje osiągnięcia na parterze i drugim piętrze gmachu Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 zaprezentowali pasjonaci z takich sekcji jak: kabaretowa (literacka), pedagogiki zabawy (KLANZA), terapii tańcem, teatralna.

Efektami pracy/studiowania seniorzy pochwalili się na wystawach: malarskiej, fotograficznej i rękodzieła. Sesja plakatowa prezentowała wszystkie formy różnorodnej aktywności studentów tego UTW.
Link do strony internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, członka Federacji UTW tutaj
Relacja: Jolanta Podsiadło
zdjęcia: materiały WCS
Zgłoś uwagę