Uniwersytet i PWr dostały pieniądze na poprawę jakości kształcenia

Politechnice Wrocławskiej przyznano grant w wysokości 21 mln zł, a Uniwersytet Wrocławski  - blisko 17 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na podniesienie jakości zajęć.

  • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków

    Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków


W konkursie „Zintegrowane Programy Uczelni” koordynowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju beneficjentami zostało dziesięć szkół wyższych z całej Polski, między które rozdzielono ok. 295 mln zł.

Celem konkursu jest m.in. dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni.

Politechnika: Cyberbezpieczeństwo w gospodarce

Politechnik Wrocławska ok. 21 mln zł wyda na realizację projektu „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.

Projekty obejmują m.in. podnoszenie kompetencji studentów, programy stażowe, wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier) oraz studia doktoranckie.

W tym samym konkursie Uniwersytet Wrocławski otrzymał 16 mln 787 tys. 472 zł. I tu zadania, które będą realizowane za fundusze z NCBiR, są precyzyjnie zaplanowane.

Władze UWr chcą w zarządzaniu uczelnią wykorzystać nowoczesne narzędzia, poprawić obieg informacji.

Plan zakłada także wzrost kompetencji wykładowców, przede wszystkim w zakresie optymalnego wykorzystania ich umiejętności i podniesienia efektywności w przekazywaniu wiedzy.

Z zajęcia będą prowadzone z naciskiem na ich praktyczny wymiar: w proces dydaktyczny będą w większym stopniu włączeni pracodawcy; pojawi się więcej staży i zajęć rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy – miękkie i zawodowe; wzrośnie także liczba ekspertów zagranicznych prowadzących zajęcia.

Pwr/Uwr/wZgłoś uwagę