Ulica ks. Marcina Lutra będzie we Wrocławiu

Ks. Marcin Luter będzie miał swoją ulicę we Wrocławiu. Uchwałę w tej sprawie miejscy radni przyjmą na sesji 6 lipca. Rok 2017 jest w świecie ewangelickim rokiem jubileuszu Reformacji.

  • Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji

    Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra, ul. Wejherowska 28, źródło: google/maps


Ulica ks. Marcina Lutra ma być na Popowicach. Chodzi o fragment ul. Wejherowskiej (od ul. Wejherowskiej do Milenijnej), przy której znajduje się Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji imienia ks. Marcina Lutra.

– Dla nas to ważna sprawa, bo to oznacza, że Wrocław, który otrzymał tytuł „Miasta Reformacji”, jest otwarty na ewangelików. Ma to znaczenie szczególnie teraz kiedy świętujemy jubileusz 500-lecia Reformacji. Byłoby dla nas nobilitacją gdyby Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji było przy ulicy księdza Lutra – mówi ks. bp senior Ryszard Bogusz z diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dodaje, że przed II wojną światową i zaraz po niej Luter miał swoją ulicę we Wrocławiu, w pobliżu zniszczonego podczas wojny kościoła im. ks. Marcina Lutra (w rejonie obecnego pl. Grunwaldzkiego).

Czytaj: 500 lat reformacji we Wrocławiu.

– Ewangelicy we Wrocławiu wykazują wiele aktywności religijnej, społecznej i kulturalnej, czym zyskują sobie dobrą opinię w społeczności miasta i w środowiskach zagranicznych. Nadanie imienia księdza Marcina Lutra fragmentowi ulicy Wejherowskiej, będzie niewątpliwie symbolem uznania ich działań w środowisku wrocławskim – mówi Jacek Barski, dyr. Departamentu Architektury i Rozwoju UM Wrocławia.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania ulicy imienia ks. Lutra napisano m.in.:

– Obecnie ewangelicy we Wrocławiu żyją w głębokiej diasporze, co nie przeszkadza im działać na rzecz społeczności miasta. Prowadzą Centrum kształcenia młodzieży niepełnosprawnej, dwa domy opieki, dwa przedszkola, ośrodek szkolno-wychowawczy praz polsko-niemiecką szkołę podstawową. W nowym Centrum Parafialnym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 prowadzony jest Dzienny Dom Pobytu Seniora, Stacja Socjalna, oraz Punkt Informacji o Kościele, Dzielnicy Wzajemnego Szacunku i Mieście Wrocławiu. W Kościele Opatrzności Bożej organizowane są koncerty organowe, kameralne i chóralne. Europejska Wspólnota Kościołów Ewangelickich, za przyzwoleniem władz miasta, nadała Wrocławiowi tytuł „Miasta Reformacji” (drugim miastem w Polsce jest Cieszyn), co jest wyróżnieniem w skali europejskiej. Centralne uroczystości jubileuszu 500-lecia Reformacji we Wrocławiu zaplanowano na maj 2017 r.

Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Zgłoś uwagę