Ulica Jutrzenki zostanie wyremontowana w całości

Uznając ważne argumenty mieszkańców oraz Rad Osiedli Klecina i Oporów, związane z bezpieczeństwem na ulicy Jutrzenki, postanowiono wyremontować ulicę w całości wraz z oświetleniem. Pozwoli to na nieprzedzielanie jej słupkami i zapewnienie dogodnego połączenia z Oporowem.

  • fot. www.facebook.com/wroclawrozmawia


– Zmiana decyzji zapadła po dyskusjach i rozmowach, które prowadziliśmy wewnętrznie, oraz po zebraniu opinii mieszkańców i konsultacjach z Radą Osiedla. Właściwie decyzja dotyczyła dostarczenia dodatkowych środków, które umożliwią zrealizowanie tej drogi w nieco inny sposób, niż to było pierwotnie planowane – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pierwotnie planowano zrobienie krótkiego odcinka, bez dodatkowego oświetlenia. To jednak mogło wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu pieszych na tej 1,5 km ulicy, która w znacznej części jest drogą nieutwierdzoną.

– Teraz, kiedy decyzją kolegium i prezydenta mamy możliwość dostarczenia dodatkowych środków, będziemy mogli zrobić oświetlenie, co zdecydowanie wpłynie na większe bezpieczeństwo na tej ulicy. W związku z czym, wszystkie pojawiające się dotychczas argumenty nie mają już racji bytu – dodaje Jacek Sutryk.

Co ważne, ulica nie zostanie przegrodzona słupkami, które blokowałyby sprawny dostęp ruchu kołowego do innych części miasta.

– Słupków nie będzie na całym odcinku, czyli od alei Piastów do ulicy Karmelkowej. Droga będzie w pełni przejezdna i będzie mogła przenosić ruch między osiedlami – uspokaja dyrektor Sutryk.

Zmienią się jednak terminy wykonania tej inwestycji, gdyż do przebudowy dołączone zostały dodatkowe komponenty oświetleniowe.

– Przystępujemy do przetargu projektowego, w wyniku którego uzyskamy projekt przebudowy tej ulicy wraz z oświetleniem, co z pewnością nieco wydłuży termin realizacji, jaki pierwotnie założyliśmy. Początkowo prace miały zakończyć się z końcem 2018 roku, jednak teraz, biorąc pod uwagę zmiany, będzie to pierwszy kwartał 2019 roku, maksymalnie jego połowa – kończy dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Zgłoś uwagę