TWG 2017 – zmiany w organizacji ruchu

Zarządca dróg we Wrocławiu wprowadza systematycznie czasowe zakazy parkowania w związku z zawodami The World Games 2017.


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przypomina, że w wybranych punktach miasta obowiązują i będę obowiązywały ograniczenia w ruchu i parkowaniu związane z organizacją imprezy - przede wszystkim z uwagi na autobusową komunikację specjalną: 

 • ul. Wejherowska – od ul. Popowickiej do hali Orbita [zakaz w dniach 16.07-1.08.2017] 
 • ul. Jaksonowicka – od ul. Żernickiej do toru wrotkarskiego [19-26.07.2017] 
 • ul. Góralska [20-30.07.2017] 
 • ul. Wystawowa [18-30.07.2017] 
 • ul. Mianowskiego [19-30.07.2017] 
 • ul. Czajcza [19-30.07.2017] 
 • ul. Parkowa [18-30.07.2017] 
 • ul. Parkowa – ul. Witelona [18-30.07.2017] 
 • al. Paderewskiego [20-30.07.2017] 
 • ul. Sieradzka [20-30.07.2017] 
 • ul. Kraińskiego [25.07.2017 do godz. 16.00] 
 • ul. Na Niskich Łąkach [20-30.07.2017] 
 • ul. Zaolziańska [22-28.07.2017] 
 • ul. Kamienna [19-30.07.2017] 
 • ul. Krupnicza NFM [22-28.07.2017] 
 • ul. Białoskórnicza [20.07.2017] 
 • ul. Piłsudskiego [18-31.07.2017] 
 • pl. Nowy Targ [3-19.07.2017 i 26.07-4.08.2017] 
 • ul. Podwale 26 i 30.07.2017 w godz. 17.00-24.00 
 • ul. Ślężna [20-30.07.2017] 
 • pl. Konstytucji [17-31.07.2017] 
 • ul. św. Mikołaja [18-30.07.2017] 
 • ul. Gwiaździsta [18-31.07.2017] 
 • ul. Szczęśliwa [20-24.07.2017] 

Kierowcom przypominamy o obowiązku stosowaniu się do znaków  B - 36. Ignorowanie zakazu może spowodować zlawetowanie pojazdu na koszt właściciela. 

Zgłoś uwagę