Trasa kolejowa z Wrocławia do Kluczborka będzie remontowana

Szybsze przejazdy pociągami między Wrocławiem a Kluczborkiem i większy komfort obsługi pasażerów na stacjach oraz przystankach to zakładane efekty przebudowy linii kolejowej Wrocław – Oleśnica – Kluczbork (nr 143). 

  • zdjęcie ilustracyjne


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka Wrocław – Oleśnica – granica województwa dla projektu „Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”. Wartość kontraktu to prawie 17 milionów złotych netto.

W dokumentacji określone zostaną szczegóły przebudowy 45 km odcinka linii. Celem inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu, dzięki podwyższeniu prędkości pociągów do 120 km/h. Planowane jest zwiększenie komfortu podróżowania przez przebudowę infrastruktury pasażerskiej, m.in. budowę nowego przystanku w miejscowości Mirków oraz przebudowę peronów na 7 stacjach i 1 przystanku. Zwiększy się przepustowość linii oraz poziom bezpieczeństwa. Trasa Wrocław – Oleśnica jest istotnym odcinkiem dla kolei w aglomeracji wrocławskiej. Przebudowa obiektów inżynieryjnych ułatwi też przejazd składów towarowych.

Umowę na dokumentację PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 24 stycznia z firmą Systra S.A. Finansowanie jest ze środków budżetowych. Zakończenie prac projektowych  planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A planują w najbliższych tygodniach podpisać umowę na projektowanie także na odcinek granica województwa dolnośląskiego – Kluczbork.

Prace budowlane na odcinku Wrocław – Oleśnica – Kluczbork planowane są między 2021 a 2023 rokiem. Szacowany koszt przebudowy linii to ponad miliard złotych. 

Zgłoś uwagę