Tramwaj na Nowy Dwór w WPI

Budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór jest już wpisana w Wieloletni Plan Inwestycyjny. Oznacza to, że pieniądze na inwestycję będą zabezpieczane w kolejnych budżetach miasta.


Łącznie szacunkowe koszty inwestycji wyniosą 180 mln zł. W WPI na lata 2015-2019 zabezpieczono kwotę 111,2 mln zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 68,6 mln zł zaplanowano na rok 2020.

 - Uwzględniono w montażu finansowym dofinansowanie UE wynoszące prawie 110 mln zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju założono dofinansowanie wynoszące 75% kosztów kwalifikowalnych w Projekcie – mówi Paulina Paulina Tyniec-Piszcz, kierownik projektu.

W powyższym budżecie zabezpieczono środki zarówno na realizację, jak i na prace przygotowawcze tj. opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji środowiskowej i wszelkich potrzebnych formalności. 

Więcej: Tramwaj na Nowy Dwór  

Zgłoś uwagę