Telemost z astronautami

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące zgłosiło się do nowej edycji międzynarodowego projektu ARISS, który umożliwia przeprowadzenie rozmów pomiędzy uczniami, a astronautami znajdującymi się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).


Szkoła uzyskała akceptację jako pierwsza z Wrocławia. W przypadku Polski do tej pory odbyło się 17 tego typu prób i wszystkie zakończyły się sukcesem. Pierwsza miała miejsce w 2004 roku. Wrocławski telemost odbędzie się po wakacjach.

– Szkoła opracowała szereg interdyscyplinarych zajęć dla uczniów, które będą poszerzać wiedzę z astronomii, technik radiowych i umiejętności uczniów na lekcjach fizyki, biologii, geografii, języków obcych – wymienia ks. Jerzy Babiak, dyrektor liceum.

Przed opracowaniem wniosku aplikacyjnego szkoła nawiązała intensywną współpracę z Wrocławskim Klubem Krótkofalowców PZK SP6PWS pod kierownictwem prezesa Waldemara Sznajdera.

ARISS jest grupą wolontariuszy zaangażowanych w rozwój amatorskich, pokładowych radiostacji. Pokładowa stacja ARISS oferuje stałe połączenie z radioamatorami z całego świata. Kosmonauci i astronauci używają stacji, aby w wolnych chwilach kontaktować się z radioamatorami z całego świata. Agencje kosmiczne powierzyły ARISS zadanie utrzymywania kontaktów z placówkami edukacyjnymi. W roku 2011 w podobnej rozmowie uczestniczył m.in. papież Benedykt XVI.

– Za pomocą kontaktu radiowego w trakcie trwania 10 minutowej łączności w ramach połączenia z Międzynarodową Stacją Kosmiczną astronauci będą odpowiadać na pytania uczniów. Kontakt z astronautami nawiązywany będzie za pomocą połączenia telefonicznego, czyli telemostu i odbiorem wideo. Spotkanie będzie otwarte, po wcześniejszych zgłoszeniach, dla uczniów gimnazjów miasta Wrocławia a te zgłoszenia można już do nas kierować – dodaje ks. Babiak.

Zgłoś uwagę