Targi Japońskich Kupców Komponentów i Materiałów

W dniach 4-5 listopada 2015 we Wrocławiu odbędą się spotkania biznesowe "Japanese Component & Material Buyers' Exhibition” (JCMBE – Targi Japońskich Kupców Komponentów i Materiałów”). Imprezę współorganizują: JETRO Warszawa, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz AutoForum Club. Zgłoszenia można przesyałć do 23 października.

 • fot. jetro.go.jp


JETRO przy pomocy wspomnianych targów pragnie wesprzeć firmy z japońskim kapitałem poszukujące lokalnych dostawców części i materiałów. W 2015 roku biura JETRO w trzech krajach organizowały podobne imprezy w Brnie, Wrocławiu i Budapeszcie.

W imprezie wrocławskiej dostawców poszukiwać będzie 16 japońskich kupców – nie tylko z Polski, ale też z Węgier, Anglii, Niemiec, Rumunii, Holandii, Belgii i Japonii. Targi stanowią znakomitą okazję dla polskich dostawców części i materiałów zainteresowanych rozszerzeniem działalności i znalezieniem nowych odbiorców wśród firm japońskich.                                

Uczestnicy ponoszą koszty uczestnictwa oraz koszty podróży i zakwaterowania. Każda firma zainteresowana udziałem w imprezie i dostawami dla japońskich firm proszona jest o wypełnienie formularza aplikacji i przesłanie go do AutoForum Club: e-mail: kontakt@autoforum.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń : 23 października 2015 r.

Więcej informacji tel. +48 22 322 7500 (p. Małgorzata Szmidt), e-mail: pow-info@jetro.go.jp.

Program

Targi Japońskich Kupców Komponentów i Materiałów w Polsce

 • Termin:  4-5 listopada 2015, miejsce: Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
 • Program: 4 listopada 2015 (środa), godz. 9.00 – 17.00

        9.00 - 10.00 Business Day – powitanie, prezentacje partnerów i nabywców

        10.00 - 13.00 Prezentacja produktów i rozmowy handlowe

        13.00 - 14.00 Lunch

        14.00 - 18.00 Prezentacja produktów i rozmowy handlowe – kontynuacja

        około 19.00 Kolacja – gala

 •    5 listopada 2015 (czwartek), godz. 9.00 – 12.00

        9.00 - 12.00 Prezentacja produktów i rozmowy handlowe – kontynuacja

        około 12.00 Zakończenie

 • Organizatorzy: JETRO Warszawa, PAIiIZ, AutoForum Club
 • Koszt uczestnictwa zależy od wybranej formy udziału
 • Branże: poszukiwani są dostawcy części dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego, stoczniowego; części elektryczne i elektroniczne, metalowe i inne; materiały – opakowania i inne
 • Adresaci wydarzenia: wystawcy: firmy produkcyjne z kapitałem japońskim (w tym firmy handlowe), także inni polscy i zagraniczni producenci. Lista komponentów poszukiwanych przez japońskich kupców zamieszczona jest pod poniższym linkiem:
 • Dostawcy: przedsiębiorstwa z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
 • Aplikacje: wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim oraz przesłanie go do AutoForum Club drogą elektroniczną (E-mail: kontakt@autoforum.org.pl). Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Application Form: http://www5.jetro.go.jp/newsletter/pow/2015/Application_form_Suppliers.doc
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 października 2015.
 • Rekrutacja dostawców i ustalanie spotkań handlowych 
 • Dostawcy będą poszukiwani poprzez izby i instytucje współpracujące z JETRO oraz pozostałymi współorganizatorami. Zaproszenie do udziału w imprezie jest uzupełnione przez „the List of Items Requested by Japanese Buyers”. Lista zawiera następujące dane: nazwę firmy biorącej udział w wydarzeniu w charakterze wystawcy, adres strony internetowej oraz wykaz produktów/materiałów/części, których nabyciem dana firma jest zainteresowana.
 • Na podstawie listy wystawców, dostawcy przesyłają do AutoForum Club swoje zgłoszenia wraz  z podaniem firm, z którymi chcą się spotkać.
 • JETRO Warszawa i AutoForum Club analizują zgłoszenia i przygotowują listę dostawców dla kupców, którzy ze swej strony dokonują selekcji dostawców i odsyłają do JETRO listę firm z którymi chcą   się spotkać.
 • JETRO Warszawa układa dla każdego wystawcy grafik spotkań i przekazuje uczestnikom wydarzenia.
 • Oficjalnym językiem spotkań jest jęz. angielski. JETRO nie oferuje usług tłumaczeniowych.

matriały prasoweZgłoś uwagę