Początek ostatniego etapu wymiany nawierzchni w Rynku

Od stycznia do czerwca trwały prace przy wymianie nawierzchni czterech pierzei Rynku. Wymieniona została wschodnia, południowa i 90 proc. północnej. Czas na zachodnią część.


Prace rozpoczynają się we wtorek 15 września i mają potrwać do 10 listopada. Wykonawca będzie zajmował teren odcinkami rozpoczynając od Banku Zachodniego w kierunku do placu Solnego oraz fragment pierzei północnej, od Biblioteki Wojewódzkiejdo kamieniczek Jaś i Małgosia.

Po zakończeniu prac Rynek będzie już w całości łatwiej dostępny dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami dziecięcymi i kobiet w wysokich szpilkach. Wszyscy już w lutym testowali pierwszy skończony odcinek na wschodniej pierzei Rynku.

Wymiana nawierzchni polega na budowie pasa 6 metrowej szerokości, o powierzchni ponad 5 tysięcy m2, z kostki kamiennej cięto – łupanej. Ma ona regularny kształt i równą powierzchnię, a do tego wąskie spoiny.

Od czerwca do 15 września – zgodnie z ustaleniami poczynionymi z restauratorami oraz organizatorami planowanych imprez – będzie przerwa w pracach.

Harmonogram prac

Pierzeja zachodnia będzie budowana w miesiącach wrzesień – listopad:

  • od Św. Mikołaja  do nr 5 – od II dekady października do 10 listopa
  • od pl. Solnego do nr 7 – od II dekady października do 10 listopada
  • od nr 5 do 7 – od połowy września do I dekady października.
Zgłoś uwagę