Wystawy świąteczne we Wrocławiu

Szopki betlejemskie to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie uważa się, że to św. Franciszek pierwszy zbudował żłóbek, w którym umieścił figurkę małego Jezuska, a obok ustawił żywe zwierzęta - wołu i osła. Było to na początku XIII wieku we włoskiej wiosce Greccio. Od tego czasu szopki zaczęto stawiać regularnie w kościołach, a także przed nimi.

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia

  • Szopki Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Miejskim Wrocławia


Wystawa szopek śląskich z kolekcji Henryka Tomaszewskiego

Kil­ka­na­ście tra­dy­cyj­nych szo­pek wy­ko­na­nych przez rze­mieśl­ni­ków ślą­skich przed 1945 r. można oglądać do 1 lutego 2015 we wro­cław­skim Mu­zeum Miej­skim w Pałacu Królewskim. Po­cho­dzą one z ko­lek­cji twór­cy wro­cław­skiej pan­to­mi­my Hen­ry­ka To­ma­szew­skie­go. Na wystawie można zobaczyć siedem szopek skrzynkowych, w tym najstarsze pochodzące z XIX w. Ekspozycje uzupełniają wolnostojące szopki m.in.: ceramiczne przeznaczone do wystawiania w domach.  Tradycja wykonywania szopek na Śląsku sięga drugiej połowy XVI w. Najpierw pojawiły się w kościołach i rezydencjach magnackich, później w domach mieszczan. Bardzo popularne stały się szopki skrzynkowe zwane też szafkowymi. Oprócz Świętej Rodziny i orszaku Trzech Króli w szopkach skrzynkowych umieszczano postacie mieszczan, często ubranych w noszone wówczas stroje. Coraz więcej miejsca zajmowały też figury przedstawiające różne grupy społeczne i zawody. Towarzyszyły im także postaci charakterystyczne dla Śląska, mnisi z zakonu cystersów, a nawet duch Karkonoszy – Liczyrzepa, a także panoramy Karkonoszy, dolnośląskich miast i wsi.

Dolnośląskie szopki fascynowały Henryka Tomaszewskiego,  twórcę wrocławskiej pantomimy. Tomaszewski przekazał swoją kolekcję wrocławskiemu Muzeum Miejskiemu z prośbą, by placówka co roku prezentowała je na wystawie mieszkańcom Dolnego Śląska. Na wystawę wstęp wolny.

Najpiękniejsza Szopka Betlejemska – wystawa pokonkursowa w Muzeum Etnograficznym

Szopki ceramiczne, szklane, papierowe, zrobione z makaronu, muszelek, suszonych liści i owoców oraz wielu innych materiałów można będzie oglądać we wrocławskim Muzeum Etnograficznym od 10 grudnia do 1 lutego. Prace wykonane zostały przez uczestników XXII Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście". W tym roku na konkurs napłynęło prawie 100 prac ze szkół i domów kultury z całego Dolnego Śląska. 

- Szopki, które otrzymaliśmy są wyjątkowo piękne – mówi Klara Kołakowska, organizatorka konkursu. Wykonane zostały z najróżniejszych materiałów, głównie ekologicznych. Sporo jest figurek uszytych lub ubranych w specjalnie szyte ubranka. Tym razem młodzi autorzy starali się również pokazać uczucia, jakimi darzy się Święta Rodzina, a szczególnie przedstawić miłość matki do dziecka.
Zwykle wykonanie szopki zajmuje ok. 2 miesięcy, wśród pokazywanych na wystawie są również takie, które przygotowywane były znacznie dłużej. Czasami dzieciom pomagają rodzice lub dziadkowie, co w tym wypadku jest mile widziane, bo Boże Narodzenie to rodzinne święta. Wśród uczestników tegorocznej edycji konkursu znalazły się dzieci osób, które kilkanaście lat temu brały udział w tym wydarzeniu.

„Gody idą, Gody…” – wystawa w Muzeum Etnograficznym

Jak zmieniały się zwyczaje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem, jakie magiczne praktyki związane były z tym świętem jeszcze na początku XX w.? – odpowiedzi na te pytania można będzie uzyskać podczas wystawy „Gody idą, Gody…” . Wśród pokazywanych eksponatów znajdą się m.in. unikatowe dolnośląskie formy piernikarskie, szopki skrzyniowe, szopki typu krakowskiego i obrazy na szkle, formy do opłatków, grafikę dewocyjną oraz współczesne szopki typu krakowskiego, kukiełkowe i rzeźbiarskie a także ozdoby choinkowe i przebrania kolędnicze.

Boże Narodzenie, jedno z najważniejszych chrześcijańskich świąt, obchodzone jest od IV w. Poprzedzone Wigilią rozpoczyna dwunastodniowy cykl obrzędowy trwający do święta Trzech Króli. Dawniej w Polsce nazywane było Godami, Godiami lub Godnymi Świętami, od starosłowiańskiego słowa god czyli rok.
– Świętowaniu przypisane były określone, nadzwyczajne działania, mające gwarantować pomyślność człowiekowi i naturze. Myślenie magiczne, które jeszcze w XIX w. i na początku XX w. było podstawą tradycyjnej obrzędowości, dziś uważane jest za zabobon i przesąd – wyjaśnia Dorota Jasnowska, kuratorka wystawy.  Wystawa „Gody idą, Gody...” przywołuje dawne bożonarodzeniowe tradycje oraz zapamiętane z dzieciństwa „smaki, zapachy, obrazy”. 
Wystawa czynna jest od 13 grudnia do 15 lutego 2015.

Boże Narodzenie w Muzeum Poczty

W Muzeum Poczty i Telekomunikacji zwiedzający zobaczą wybór przepięknych kart, jakie kolekcjoner Marek Sosenko ma w swoich zbiorach. O prestiżu kolekcji decyduje dobór każdego egzemplarza. Zobaczymy zatem kartki projektowane przez znakomitych twórców, bardzo gustowne, z wykorzystaniem motywów, o których dziś w dużej mierze zapomnieliśmy. Będą zatem – Święta Rodzina, Anioły, rozświetlone lampkami choinki, ale i symbole narodowe.

Wystawę „Zwykłe święta, niezwykłe pocztówki” można obejrzeć od 5 grudnia do 18 stycznia w Muzeum Poczty i Telekomunikacji (ul. Krasińskiego 1).Zgłoś uwagę